Valmiki

भगवद गीता रहस्य मराठी | Tilak Bhagavad Geeta Rahasya PDF In Marathi

श्रीमद भगवद गीता रहस्य – Bhagawat Gita Rahasya PDF Free Download गीता रहस्य के अध्याय अध्याय पहिला: अर्जुनविषादयोग १. धृतराष्ट्राचा संजयास प्रश्न. दुर्योधनाचें द्रोणाचार्यांजवळ उभयपक्षांच्या सैन्याचे वर्णन. युद्धारंभीं परस्परांच्या सलामीचा शंखनाद. अर्जुनाचा रथ पुढे नेऊन सैन्यनिरीक्षण. दोन्ही सैन्यांत आपलेच बांधव, व त्यांना मारून कुलक्षय होणार, है पाहून अर्जुनास झालेला विपाद. कुलक्षयादि पातकांचे परिणाम. युद्ध न …

भगवद गीता रहस्य मराठी | Tilak Bhagavad Geeta Rahasya PDF In Marathi Read More »

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം | Adhyatma Ramayanam PDF In Malyalam

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം – Adhyatma Ramayan Kilippattu Book PDF Free Download Adhyathmaramayanam Kilippattu is the most popular Malayalam version of the Sanskrit epic Ramayana. It is believed to have been written by Thunchaththu Ramanujan Ezhuthachan in the early 17th century and is considered to be a classic of Malayalam literature and an important text in the …

അദ്ധ്യാത്മ രാമായണം | Adhyatma Ramayanam PDF In Malyalam Read More »

महाभारत वनपर्व | Mahabharat Van Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत वनपर्व – Mahabharat Van Parva Book/Pustak Pdf Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश विष्य योगखामण्यनं बुंध लसवेकवा या सर्वांना प्रेम हातावर चि देण्य य नु करण्यास समर्व अयून।देवाइनही मरिड त्यावरन मार रहे किवक वेदावन जात होते, अे भाई, हैं सिह होते. हे सर्व देखने से ि प्रथम चर्माचरण करावें জरेच सर्वदा सांगतात …

महाभारत वनपर्व | Mahabharat Van Parva PDF In Marathi Read More »

महाभारत द्रोणपर्व | Mahabharata Drona Parva PDF In Hindi

श्रीमन महाभारत द्रोणपर्व – Mahabharata Drona Parva Book/Pustak PDF Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश समा यटर श्रीप्ण पास मानि भारताची सेवा परापूदाळी सखी अतिदाय कहा साबरी काका निवास बईगा . हा सवाल देपम धसे अभ वसर्थ सैनिक य परपराकटे पाआाकोवा दोषण पुरव: शुंचफे देखण लुदाळळे, पण से सर्व पर्षिय लम्पसागरात प्रवेश करुन पुवा …

महाभारत द्रोणपर्व | Mahabharata Drona Parva PDF In Hindi Read More »

महाभारत विराटपर्व | Mahabharata Virat Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत विराटपर्व – Mahabharata Virat Parva Book/Pustak Pdf Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश अ बोळत बसवानंतील रमाने त्या कॅच कारे सूपित के बैस बेगाे] वन्दे तिन्ह [कपड़ों से सदी दखन चापे स सोडविपासांनी त्या पांडपाख्य पर विहे. त्यावेळी हत्तिमीताढीं से दोन मत्त हसी [छुंजतार स्थाम्रमा्गे स्या होषां फुड नरसिंहाचे बाडु- युद्ध सुरू …

महाभारत विराटपर्व | Mahabharata Virat Parva PDF In Marathi Read More »

महाभारत भीष्मपर्व | Mahabharata Bhishma Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत भीष्मपर्व – Mahabharata Bhishma Parva Part 1 Book/Pustak PDF Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश बतखांचचैः प्राज्यते स्थागं तचोगैरवि गम्बते। एसायोडवा पश्यति स पश्यति॥५॥ सांचच पोण पांतीफ एकाचे सम प्रकार बनुन के सरी रोहोष कम के तेेसोंगला- सोंक्यांक गिळचिरें] आां, ंच बोग्यांगाहि कमाणे ्रह् होतें. बाल्तय सांसय – -शामकण संन्यास योग-स्वाचा उपाय- …

महाभारत भीष्मपर्व | Mahabharata Bhishma Parva PDF In Marathi Read More »

महाभारत उद्योग पर्व | Mahabharata Udyog Parva PDF In Marathi

श्रीमन महाभारत उद्योग पर्व – Mahabharata Udyog Parva Book/Pustak Pdf Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश सा महाल्यांनी पांत मसका विविध हे सहन क बाया बी इरण कैसे राज्य बापक्याकाय परत मिळाले इच्छा रा रामी दुसऱ्याचे दास्य स्वीकारमह मापली प्रतिशा पार पाडली. बस बस कयामु आातां तुम्ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर व राष्ट्रपति दुर्योधन या उभ्या …

महाभारत उद्योग पर्व | Mahabharata Udyog Parva PDF In Marathi Read More »

आदि पर्व महाभारत | Mahabharata Adi Parva PDF In Marathi

आदि पर्व महाभारत भाग 1,2,3 – Mahabharata Adi Parva Book/Pustak PDF Free Download पुस्तक के कुछ मशीनी अंश आदि पर्व 1: अध्याय 1 से 64 आदि पर्व 2: अध्याय 65 से 164 आदि पर्व 3: अध्याय 165 से 234 म्याच्या विकास एकसारखी तळमळ लागली बतो माव्या चिंतेत पडला. याप्रमाणे भगवान बमें व्यासाच्या मनाला अस्वस्थता उत्पन्न …

आदि पर्व महाभारत | Mahabharata Adi Parva PDF In Marathi Read More »

मराठी महाभारत ग्रंथ भाग 1,2,3 | Marathi Mahabharat PDF

मराठी महाभारत ग्रंथ – Marathi Mahabharat Book/Pustak PDF Free Download महाभारत से कुछ अंश मनुस्मृति महाभारतानंतरची आहे, हे आम्ही पूर्वी सांगितले आहे. आवां आपण पुराणांचा विचार करूं. म महाभारतांत पुराणात उल्लेख बराच आहे. परंतु हलगी पुराणे महाभारतातील अलीकडची आ हेत, याबद्दल कोणालाही शंका नाही. परंतु भारती पूर्वी पुराण एक होते किंवा अटरा होती. हा येथे …

मराठी महाभारत ग्रंथ भाग 1,2,3 | Marathi Mahabharat PDF Read More »

श्री योग वासिष्ठ महारामायण | Yoga Vashishtha Maharamayan PDF In Hindi

योग वशिष्ठ संक्षिप्त – Yog Vashishtha Maharamayan PDF Free Download पुस्तक का एक मशीनी अंश योगवासिष्ठ संस्कृत सहित्य में अद्वैत वेदान्त का अति महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें ऋषि वसिष्ठ भगवान राम को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। विद्वत्जनों के अनुसार सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और …

श्री योग वासिष्ठ महारामायण | Yoga Vashishtha Maharamayan PDF In Hindi Read More »

अध्यात्म रामायण | Adhyatma Ramayana Gita Press PDF In Hindi

अध्यात्म रामायण – Adhyatma Ramayan Sanskrit PDF Free Download अध्यात्म रामायण बालकाण्ड जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने पृथिवीका भार उतारनेके लिये देवताओंकी प्रार्थनासे पृथिवीतलपर सूर्यवंशमें माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो राक्षसों के समूहको मारकर तथा संसारमें अपनी पाप विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुनः अपने आद्य ब्रह्मस्वरूपमें लीन हो गये, उन श्रीजानकीनाथका मैं भजन करता हूँ ॥ …

अध्यात्म रामायण | Adhyatma Ramayana Gita Press PDF In Hindi Read More »

आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ | Aditya Hridaya Stotra PDF Hindi

आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ और फायदे – Aditya Hridaya Stotra Lyrics With Meaning PDF Free Download आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥ दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥ राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे …

आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ | Aditya Hridaya Stotra PDF Hindi Read More »