आदि पर्व महाभारत | Mahabharata Adi Parva PDF In Marathi

आदि पर्व महाभारत भाग 1,2,3 – Mahabharata Adi Parva Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

आदि पर्व 1: अध्याय 1 से 64

आदि पर्व 2: अध्याय 65 से 164

आदि पर्व 3: अध्याय 165 से 234

म्याच्या विकास एकसारखी तळमळ लागली बतो माव्या चिंतेत पडला. याप्रमाणे भगवान बमें व्यासाच्या मनाला अस्वस्थता उत्पन्न होडन ते विवंचना करीत असतो, सर्वलोक गुरु, ब्रह्मदेव

अपरोक्ष्ानाने तें विदित झाले, व ते स्वतः डोकहित करण्याच्या यासनेने प्रेरित होऊन भगवान व्यासांचा मनीरय पूर्ण करण्याकरिता स्या ठिकाणी प्रकट झाले.

विवाधिपति ब्रह्मदेव स्या स्थी प्राप्त होतांच मुनिश्रेष्ठ बादरायण व स्यांच्या भोवती अधिष्ठित असलेले दुसरे ऋषि यांची ए- कच लगबग उडाली, त्या सर्वानी प्रेमपूर्वक हात जोडून त्या देवाची देवास उत्थापन दिखे, आणि आमनपरिग्रह करण्याविषयी प्रार्थना केले.

नतर परात्परगुरु ब्रह्मदेवांनी आसमाचा स्वीकार केला व्यासप्रमुख सर्थ मुनि ्यांस प्रदाक्षिणा घाइन परतु स्याच्या समीप उभे राहिळे.

तेब्हां देवांनी त्यसत मसथाविषयी आा केळी, आाणि तदनुसार ते मोठया आनंदानें क्रह्मदेवांच्या आसनासमीप बसके, नंतर महात जस्थी व्यास पि परमेष्ठी प्रातूं देवाशी बोछ लागते.

मानुष जन्म, पुण्यतीर्थ, पवित्र देश नया, पर्वत, बसमुद्र, महान महान नगरें, धनुर्वेदांतर्गत युदोपयोगी शक्षासपिचार जात्यनुसार भाषा- वेद, ठोकाचार का निरूपण करणारे नीतिशास्त्र, आणि सर्वव्यापक पराम या सरचि मा माल्या काम्यंत प्रतिपादन केळें आहे.

परंतु द्या काव्या- আ कोकांत प्रसार व्हाया त्याच्या द्वारे काव्य रचनेचा हेतु सिदीस जीवा, खास्तव चतुर लेखक कोण मिळेल मणून मी चितन करीत ाहे; पण मला हवा असा लेखक ह्या पृथ्वीवर मला भादलेत नाही.

अददेव म्हणाले-है ब्यासा, भूतळावर तपोनिष्ट व महाज्ञानी असे अनेक ऋषि आहेत, व्यांमण्ये] [तुझ्याप्रमाणें अच अददेव म्हणाले-है ब्यासा, भूतळावर तपोनिष्ट व महाज्ञानी असे अनेक ऋषि] आहेत, व्यांमण्ये तुझ्याप्रमाणें अच्यामशास्रात एकही पारंगत नाही;

ब्यास्त् मी तुला सर्व ब्रह्मात्यांत भयपद देतो. बाबारे, तुझी वाणी सत्पय व वेद ्यास अनुसरून आहे श्ाकरिता आपल्या प्रधास काव्य म्हणून जी सज्ञा दिली आहेस ती खरोखरच अन्वर्थक होईल;

कोणी ज्याप्रमाणे ‘गृहस्थाश्रम वर वरचढ करण्यास दुसरा एकही आश्रम समर्थ नाही, त्याप्रमाणे तु्या काण्याचर च करण्यास दूसरे कोणतेही काव्य समर्थ होणार नाही.

है पराशर पुत्र, हैं तुक काम्य ित्यास विपाधिपति विप्नभ्रक गणपतिच पोम्प होप.तू याचे स्मरण कर, म्हणजे तो प्रकट होऊन तुभी चिता दूर करील,

लेखक बाल कृष्ण शास्त्री-Bal Krishna Shastri
वासुदेवशास्त्री-Vasudeva Shastri
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 163
PDF साइज़18.8 MB
Categoryहिन्दू(Hinduism)

आदि पर्व महाभारत – Mahabharata Adi Parva All Parts Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *