Stotram

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్ర మకరందము | Anjaneya Stotra Makarandam PDF In Telugu

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్ర – Anjaneya Stotra Makarandam Book PDF Free Download నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయధీమతేనమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయశ్రీమతేమోహశోక వినాశాయ సీతాశోక వినాశినేభగ్నాశోక వనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే గతి నిర్జిత వాతాయ లక్ష్మణ ప్రాణదాయచవనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వననాసినేతత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధు నిమగ్నాయ మహీయసేఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవ సచివాయచ జన్మమృత్యు భయఘ్నాయ సర్వక్లేశ హరాయచనేదిష్ఠాయ మహాభూతప్రేత భీత్యాది హారిణేయాతనా నాశనాయాస్తు నమో మర్కటరూపిణేయక్షరాక్షస శార్దూల సర్పవృశ్చిక భీహ్నతే మహాబలాయ వీరాయ చిరంజీవిన ఉద్ధృతేహారిణే వజ్రదేహాయ చోల్లంఘిత …

శ్రీ ఆంజనేయ స్తోత్ర మకరందము | Anjaneya Stotra Makarandam PDF In Telugu Read More »

Sri Kanakadhara Stotram In English PDF

Sri Kanakadhara Stotram PDF Free Download Sri Kanakadhara Stotram With Lyrics Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi,Bhringanga neva mukulabharanam thamalam,Angikrithakhila vibhuthirapanga leela,Mangalyadasthu mama mangala devathaya. Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare,Premathrapapranihithani gathagathani,Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya,Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya. Ameelithaksha madhigamya mudha MukundamAnandakandamanimeshamananga thanthram,Akekara stiththa kaninika pashma nethram,Bhoothyai bhavenmama bhjangasayananganaya. Bahwanthare madhujitha srithakausthube ya,Haravaleeva nari neela mayi vibhathi,Kamapradha …

Sri Kanakadhara Stotram In English PDF Read More »

कनकधारा स्तोत्र अर्थ सहित | Kanakadhara Stotram In Hindi PDF

कनकधारा स्तोत्र – Sri Kanakadhara Stotram Sanskrit PDF Free Download Kanakadhara Stotram Hindi Lyrics With Meaning अङ्ग हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्तीभृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीलामाङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥1॥ अर्थ – जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा …

कनकधारा स्तोत्र अर्थ सहित | Kanakadhara Stotram In Hindi PDF Read More »

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் | Kanakadhara Stotram Tamil PDF

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம்- Sri Kanakadhara Stotram Book PDF Free Download அங்கம் ஹரே: புளக பூஷணமாஸ்ரயந்தி ப்ருங்காங்கநேவ முகுளாபரணம் தமாலம். அங்கீக்ருதாகில விபூதிரபாங்கலீலா மாங்கல்யதாஸ்து மம மங்களதேவதாயா: ||1|| மகரந்தம் உள்ளிருக்கும் மொக்குகளைத் தாங்கி மணக்கும் “தமால மரம்சுற்றும் வண்டாய் வலம் வந்து ரீங்கரித்து பேரின்பத் தோடு நிலையாக மால்மார்பில் சொக்கிக் கிறங்கி அகம்குளிர வீற்றிருக்கும் அம்மையே லஷ்மி அவன்மீது வைத்தவிழி அன்பால் திருப்பி மகன்மீதும் நாட்டுவையேல் மாசற்ற செல்வம் இவன்வசமாம் ஈதலுக் கேர் மூக்தா …

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் | Kanakadhara Stotram Tamil PDF Read More »

కనకధారా స్తోత్రం | Kanakadhara Stotram PDF In Telugu

కనకధారా స్తోత్రం – Kanakadhara Stotram Telugu PDF Free Download ముగ్ధ ముహుర్ విదధతీ వదనే మురారే: ప్రేమ ప్రపాత ప్రణిహితాని గతాగతాని! మాలా దృశోర్ మధుకరీవ మహోత్సలే యా సామ శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః !! ఒక పెద్ద కమలము చుట్టుత ఆగి-ఆగి పరిభ్రమించు రుమ్మెద వలె విష్ణుమూర్తి యొక్క మోముపై వెల్లువలెత్తిన ప్రేమను మాటిమాటికిని ప్రసరింపజేయు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కటాక్ష పరంపర నాకు సంపదల ననుగ్రహించు గాక ! వివరణ: ఈ …

కనకధారా స్తోత్రం | Kanakadhara Stotram PDF In Telugu Read More »

श्री राम रक्षा स्तोत्र मराठी | Ram Raksha Stotram Marathi PDF

श्री राम रक्षा स्तोत्र अर्थासह – Ram Raksha Stotram Marathi PDF Free Download श्री राम रक्षा स्तोत्र अर्थ सहित (Lyrics) विनियोग:अस्य श्रीरामरक्षास्त्रोतमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः ।श्री सीतारामचंद्रो देवता ।अनुष्टुप छंदः। सीता शक्तिः ।श्रीमान हनुमान कीलकम ।श्री सीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्त्रोतजपे विनियोगः । अर्थ :- या रामरक्षास्तोत्ररूपी मंत्राचा ऋषि (रचणारा) बुधकौशिक असून छंद (वृत्त?) अनुष्टुभ् आहे, सीता आणि श्रीरामचंद्र …

श्री राम रक्षा स्तोत्र मराठी | Ram Raksha Stotram Marathi PDF Read More »

श्री राम रक्षा स्तोत्र | Ram Raksha Stotra Hindi PDF

श्री राम रक्षा स्तोत्र हिंदी अनुवाद – Sanskrit Ram Raksha Stotra PDF Free Download श्री राम रक्षा स्तोत्र अर्थ सहित (Lyrics) विनियोग:अस्य श्रीरामरक्षास्त्रोतमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः ।श्री सीतारामचंद्रो देवता ।अनुष्टुप छंदः। सीता शक्तिः ।श्रीमान हनुमान कीलकम ।श्री सीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्त्रोतजपे विनियोगः । इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता …

श्री राम रक्षा स्तोत्र | Ram Raksha Stotra Hindi PDF Read More »

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranaman PDF In Tamil

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் – Lalitha Sahasranaman Tamil Book PDF Free Download Lalitha Sahasranaman Stotram Tamil Lyrics With Meaning அச்வானன மஹாபுத்தே ஸர்வ-சாஸ்த்ர-விசாரத | கதிதம் லலிதா-தேவ்யாச்-சரிதம் பரமாத்புதம்|| 1 பூர்வம் ப்ராதுர்ப்பவோ மாதுஸ்-தத: பட்டாபிஷேசனம் | பண்டாஸுரவதச்சைவ விஸ்தரேண த்வயோதித:|| 2 வர்ணிதம் ஸ்ரீபுரஞ்சாபி மஹாவிபவ-விஸ்தரம் | ஸ்ரீமத்பஞ்சதசாக்ஷர்யா மஹிமா வர்ணிதஸ்-ததா || 3 Meaning அகஸ்திய மஹரிஷி-ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர்களுள் முக்கிய மானவர். ஸ்ரீஹயக்ரீவரிடமிருந்து உபதேசம் பெற்றவர். ஸ்ரீஹயக்ரீவர் (அச்வானனர்) மஹாவிஷ்ணுவின் …

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranaman PDF In Tamil Read More »

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Latitha Sahasranamam PDF In Kannada

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ – Latitha Sahasranama Kannada Book PDF Free Download Latitha Sahasranamam Kannada Lyrics ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದಿವ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ವಶಿನ್ಯಾದಿ ವಾಗ್ದೇವತಾ ಋಷಯಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಮಹಾ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಕ್ಲೀಂ ಶಕ್ತಿಃ, ಸೌಃ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ಕರನ್ಯಾಸಃಐಮ್ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ …

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ | Latitha Sahasranamam PDF In Kannada Read More »

ലളിത സഹസ്രനാമം | Lalith Sahasranamam PDF In Malayalam

ലളിത സഹസ്രനാമം – Lalith Sahasranamam Malayalam Book PDF Free Download Lalith Sahasranamam Malayalam Stotram Lyrics കരന്യാസഃഐമ് അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ, ക്ലീം തര്ജനീഭ്യാം നമഃ, സൗഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ, സൗഃ അനാമികാഭ്യാം നമഃ, ക്ലീം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ, ഐം കരതല കരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ അംഗന്യാസഃഐം ഹൃദയായ നമഃ, ക്ലീം ശിരസേ സ്വാഹാ, സൗഃ ശിഖായൈ വഷട്, സൗഃ കവച്ഹായ ഹും, ക്ലീം നേത്രത്രയായ വൗഷട്, ഐമ് അസ്ത്രായഫട്, ഭൂര്ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബംധഃ ധ്യാനംഅരുണാം കരുണാ …

ലളിത സഹസ്രനാമം | Lalith Sahasranamam PDF In Malayalam Read More »

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र | Lalitha Sahasranamam PDF In Sanskrit

Lalitha Sahasranamam Sanskrit With Hindi Meaning Book/Pustak PDF Free Download ललिता सहस्रनाम स्तोत्र Sanskrit Lyrics ॥ अथ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ॐ श्रीमाता, श्री महाराज्ञी, श्रीमत्-सिंहासनेश्वरी ।चिदग्नि कुण्डसम्भूता, देवकार्यसमुद्यता ॥ 1 ॥ उद्यद्भानु सहस्राभा, चतुर्बाहु समन्विता ।रागस्वरूप पाशाढ्या, क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला ॥ 2 ॥ मनोरूपेक्षुकोदण्डा, पञ्चतन्मात्र सायका ।निजारुण प्रभापूर मज्जद्-ब्रह्माण्डमण्डला ॥ 3 ॥ चम्पकाशोक पुन्नाग सौगन्धिक लसत्कचाकुरुविन्द मणिश्रेणी कनत्कोटीर …

श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र | Lalitha Sahasranamam PDF In Sanskrit Read More »

లలితా సహస్రనామం | Lalitha Sahasranamam PDF In Telugu

లలితా సహస్రనామం – Lalitha Sahasranamam Lyrics Telugu Book PDF Free Download Lalitha Sahasranamam Stotram Lyrics And Namavali శ్రీ లలితాదేవి ఆంధ్రుల ఆరాధ్య దేవత. త్రిగుణాత్మిక. త్రిపుర సుందరి. సమస్త జగత్తుకు ఆధారమామె. చైతన్య స్వరూపిణి. సృష్టికార్యమునకు మూలము. మూలశక్తి స్వరూపిణి. సమస్త శక్తులకు ఆధారము. సాకార బ్రహ్మ స్వరూపిణి. బ్రహ్మము అప్రజ్ఞాతము, అలక్షణము, అప్రతర్క్యము, అనిర్వచనీయము, అభావ్యము, నామరూపాతీతము, అవ్యక్తము. అట్టి తత్త్వము యొక్క సూక్ష్మాతి సూక్ష్మ వ్యక్త రూపముగ …

లలితా సహస్రనామం | Lalitha Sahasranamam PDF In Telugu Read More »

Sri Lalitha Sahasranamam Stotram PDF In English

Sri Lalitha Sahasranamam Lyrics Book PDF Free Download Lalitha Sahasranama Stotram Lyrics And Namavali The Lalitäsahasranama is a sequel to the Lalitopakhyana which forms part of the Brahmanda Purāṇa. It consists of three chapters. The first is only introductory, the second gives a thousand names of the great Goddess Lalita and the third contains the …

Sri Lalitha Sahasranamam Stotram PDF In English Read More »

श्री विष्णु सहस्त्रनाम | Shri Vishnu Sahasranama PDF In Hindi

श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम संस्कृत – Shri Vishnu Sahasranama PDF Free Download विष्णु सहस्त्रनाम के विषय में (गीता प्रेस) महाभारत में भगवान के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवान् के जिन परम पवित्र सहस्र नामों का उपदेश किया गया, उसीको श्रीविष्णु सहस्रनाम कहते हैं। भगवान् के नाम की महिमा अनन्त है । हीरा, लाल, पन्ना सभी …

श्री विष्णु सहस्त्रनाम | Shri Vishnu Sahasranama PDF In Hindi Read More »