मराठी महाभारत ग्रंथ भाग 1,2,3 | Marathi Mahabharat PDF

‘महाभारत कथा मराठीy’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Marathi Mahabharat’ using the download button.

मराठी महाभारत ग्रंथ – Marathi Mahabharat PDF Free Download

महाभारत से कुछ अंश

मनुस्मृति महाभारतानंतरची आहे, हे आम्ही पूर्वी सांगितले आहे. आवां आपण पुराणांचा विचार करूं. म महाभारतांत पुराणात उल्लेख बराच आहे.

परंतु हलगी पुराणे महाभारतातील अलीकडची आ हेत, याबद्दल कोणालाही शंका नाही. परंतु भारती पूर्वी पुराण एक होते किंवा अटरा होती.

हा येथे महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्वर्गारोहण- वीत “ अष्टादश पुराणे, सर्व धर्मशास्त्र आणि अंगांसहवर्तमान चारी वेद या भारतांत एकत्र झालेले आहेत,

अष्टादश पुराणांचे कर्ते व के दांचे के कळ महासागर असे जे महात्मे व्यास ऋषि त्यांची ही जीवंत बनी सर्वांनी अवश्य श्रवण करावी,

” असा उल्लेख आलेला आहे. पुराणे अठरा व त्या सर्वांचे कर्ने न्यास अशी हल्लीची समजूत यांत ग्रथित केलेली आहे. कदाचित् हे कोण महाभारतानंतरचा अमावे.

कारण, एवढ्या अनेक प्रचंड ग्रंथाने कर्तृत्व ए. कट्या व्यक्तीकडे येणे संभवनीय नाही. तथापि महाभारत पूर्वी अठरा पुराणे लहान स्वरूपा असल्यास आश्चर्य नाही.

व या पुराना कारकत्व, निदान व्यवस्था वेदा प्रमाण व्यासांनी -झालेले आहेत. अष्टादश पुराण्णांचे कर्ते व के यांचे केवळ महासागर असे जे महात्मे व्यास ऋषि त्यांची ही जिवंत वाणी सर्वांनी अवश्य अक्ण करावी,”.

असा उदेत आलेला आहे. पुराणे अठरा व त्या सर्वांचे कर्ने न्यास अशी होली ची समजूत यांत प्रथम केलेली आहे. कदाचित् हे तोक महाभारतानंतरचा माने.

कारण, व्या अनेक प्रचंड ग्रंथाचे कर्तृत्व ए. त्या व्यक्तीकडे येणे संभवनीय नाही.

तथापि महाभारत।पूर्वी अश पुराणे लहान स्वरूप असल्यास आश्चर्य नाही. व या पुराना कर्तृत्व, निदान व्यवस्था वेदांप्रमाणे व्यासांनी (द्वैपायन ) केली असणे शक्य आहे.

का युपुराणाचा दाखला कनपने अध्याय १९१ श्लोक १६ यांत आलेला आहे.

तेव्हां वायुपुराण स्वतंत्र पूर्वीचे मानल्यास ही १८ निराळी पु राणी पूर्वी होती, असे मानावे लागेल. मार्कंडे य-समस्यापर्व यांत कलियुगाच्या वर्णनाच्या वेळी हा दाखला दिलेला आहे…

वायुप्रोक्त पुराणाचे अर्थाने म्मरण करून हे भूत भविष्य मी सांगित आहे,” असें मार्कडेय म्हणतात. वास्तविक मार्कडेय हजारों युगे स्वतः पा हिली होती. त्याला वायुपुराणाचे स्मरण कर यात काही कारण नव्हते. असो.

ते येथे देण्यासारखें आहे. ही शेकडो खिया राजाच्या मूर्ती उभ्या अ- अ सतात; आणि या चक्राच्या बाहेर हातात भाले घेतलेले शिपाई उभे राहत त रम्याम मध्ये दोन्ही बाजूला दोऱ्या बाधून राजाचा मार्ग निराळा करतात;

आणि मग या दोन्यांच्या लो आंत कोणीही पुरुष हा स्त्री आल्यास त्यास आ देहान्त प्रायश्चित्त मिळते.

अशी स्थिति आहे तरी आश्रयदात्यांच्या औदार्यावर विश्वसून सदर प्रयास आरंभ केला व त्याचा एक भाग लोकसेवेसी सादरही केला. पुढे दुसन्या भागाच्या छपाईस आरंभ हो- ऊन सुमारे ११० पाने छापली गेली.

इतक्यांत राममहादूर वैद्य यांच्याकडून उपसंहाराची लेली प्रत तयार होऊन ती आपने हातात पडली. म्हणून कार मार्गे पडलेल्या का माची तड लावणे प्रशन्त वाटून योगवासिष्ठाचे काम बंद ठेव उपसंहाराचे काम शुरू ईश्वरी कृपेने ते काम आज पूर्ण झाल्यामुळे योगवासिष्ठाचे कामास आरंभ करण्यास मोकळीक झाली.

आता योग्य वेळ येतांच वर्तमानपत्रांतून सदरचा दुसरा भाग केन्हां प्रसिद्ध होईन कळविण्यात येईल, अर्थात् तोपर्यंत योगवासिष्ठाच्या ग्राहकांनी वीर- रिला पाहिजे. योगवासिष्ठ व महाभारत यांचे ग्राहक बहुतेक एकच असल्यामुळे त्यांच्या करमणुकीची सोय या उपसंहाराने केली आहे.

वर्षातून तीन तीन, चार चार, अथवा स्व- हूनही ज्यास्त पुस्तकें प्रसिद्ध करण्यासारखे आमचे काम नसून तशी आमची ताकदही नाही, हे आमच्या सुबुद्ध आश्रयदात्यांस अवगत आहेच. प्रयत्नांत कसूर न करणे डळीचे ध्येय आहे.

ज्याप्रमाने आम्ही आपले काम बदनिछेने शेवटास लावण्याची शिकस्त केली व करतो तशीच आमच्या आश्रयदात्यांनी उदारबुद्धीने ज्यास्त ज्यास्त आश्रयदाते मिळवून देण्याची आमचेवर चिनकसूर मेहेरबानी केली पाहिजे.

म्हणजे आम्हांसही त्वरित काम कर ब्यास उमेद येईल. या आमच्या विनंतीकडे सर्वांनी पोचवून प्रत्येकाने निदान दोन तरी आश्रयदाते श्रीयोगवासिष्ठ व उपसंहार यांकरितां मिळवून देऊन आम्हांस ऋणी करून ठेवावे अशी सस पदर पसरून प्रार्थना आहे.

श्रीमद्भागवतापासून म्हणजे सन १९०२२ सालापासून आजपर्यंत प मंडळीने मातृभाषेची व तिच्या द्वारे मारूपी सर्वेश्वराची एकनिधेमें जी सेवा केली तिला महाराष्ट्रीयांच्या मनावर अंशतः परिणाम झाला तरी मंडळी कृतकार्य होऊन जनतेस स्पेल असे आणखीही एखादे नवे काम हाती घेईल; परंतु हाती घेतलेले काम पूर्ण करणे मंडळीचे मुख्य ध्येय असल्यामुळे ते लवकर साध्य होण्यास जनताखरी जनार्दनाचाच पाहिजे.

ती साध्य झाल्याशिवाय आमचे पाऊल तरी पुढे कसे म्हणून पुन च विनंती करितों की, ज्यांच्या भरवशावर योगवासिष्ठ ग्रंप हाती घेतल्या त्या महाराष्ट्रीय गिनीनी प्रेमपूर्वक हस्ते परहस्ते आम्हांस साहाय्य करून आरंभिलेला ग्रंथ पोहचविण्याचे पुण्य संपादन करावें.

सवत चवदा करें एकनिधेनें सेवा करणारांना जमते. ही मागणी करण्याचा एक असून तो आमचा एक आयच्या सन्मान्य आवा यांनी धनकसूर आमचे पदाहिने

लेखक चिंतामण विनायक वैद्य – Chintaman Vinayak Vaidya
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 231
Pdf साइज़17.4 MB
Categoryहिन्दू(Hinduism)

Related PDFs

मराठी महाभारत ग्रंथ भाग 1,2,3 – Marathi Mahabharatcha Upasamhar Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!