महाभारत द्रोणपर्व | Mahabharata Drona Parva PDF In Hindi

‘महाभारत द्रोण पर्व’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Drona Parva’ using the download button.

श्रीमन महाभारत द्रोणपर्व – Mahabharata Drona Parva PDF Free Download

महाभारत द्रोणपर्व

समा यटर श्रीप्ण पास मानि भारताची सेवा परापूदाळी सखी अतिदाय कहा साबरी काका निवास बईगा . हा सवाल देपम धसे अभ वसर्थ सैनिक य परपराकटे पाआाकोवा दोषण पुरव: शुंचफे देखण लुदाळळे,

पण से सर्व पर्षिय लम्पसागरात प्रवेश करुन पुवा महायुदासर मुक्त होता आंख पाहून कर्म त्या सर्व वहांना देणारे ार्से बचग बोडखा – हूं ् अविय आहे य थांग बेत आहे. त्यामुळे या कल्की काँमिडी स्विर बी, असे अख्य पाटीं.

हेकर हो, तुमच्यासारखे पीर समीप असा पर्वताप्रमाणे स असलेला तो कुरुषुंगव कसा यरें पपावळा! सायंका्की सूर्य असा सूतकावर उतरावा ल्याप्रमारणे महास्य शान्तनव हत होऊन भूमी बर प्खा,

स्यावेळी पर्यताकाहि उडबून देणाण्या प्रचंड वायुवेगाने वृक्ष जसे सहम करू नाहीत, स्याप्रमाण्णे धरनंजया्चे शौर्ष पार्विबांना असदा झाें.

वास्तव शत्रूने सेनापतीचा वध करून निस्सहाय व अनाथ केले स्वा कौरव- सेनेे संरक्षण श्या महत्वानें जसे केलें होतें, तसेच मलाहि केऊ पाहिजे. अशा प्रकारचा माझ्यावरी भार ओळखून, त्याप्रमाणे हे जगत् अनिस्य

आहे, हे जाणून व रणपुरंधर भीप्माचाहि वध क्षाला, हें लक्षांत आणून मी इतका प्रांत सालों आहे की, मला शत्रूला भयभीत कसे करता येईल! (ते मा मळाच कळत नाही.)

तथापि मी रणांगणांत प्रवेश करून पांड बाला यमसदनी पाठवीन व या जगांत महेश तरी मिळेल, किंवा शत्रू- कान हत होऊन सूजीवर शयन तरी करीन.

युधिष्ठिर इति, मति, सत्य व पराक्रम यांनी युक्त आहे. वृकोदराचा परा কम शातगजांच्या तुल्य आहे. अर्जुन तर साक्षात् इंद्रासमजच असून तरुण आहे. त्याच्या सैन्यास जिंकणे देवांनाहि दुष्काळ आहे.

नकुल सहदेव रणांगणांत पमासारखेच संचार करीत असतात. जेयें सात्यकी युधिष्ठिर इति, मति, सत्य व पराक्रम यांनी युक्त आहे. वृकोदराचा परा शातगजांच्या तुल्य आहे.

अर्जुन तर साक्षात् इंद्रासमजच असून तरुण आहे. त्याच्या सैन्यास जिंकणे देवांनाहि दुष्काळ आहे. नकुल-सहदेव रणांगणांत पमासारखेच संचार करीत असतात.

जेयें सात्यकी व देवकीनंदन स्थित आहेत, त्या सैन्यांतून कोणीहि दुर्वल मनुष्य जिवंत परत येणे शक्य नाही.

लेखक Unknown
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे266
Pdf साइज़20.5 MB
CategoryReligious

Related PDFs

आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण पाठ PDF Hindi

श्री गणपती स्तोत्र PDF

श्रीमन महाभारत द्रोणपर्व – Mahabharata Drona Parva Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!