शिवलीलामृत कथा ग्रंथ | Shiv Lilamrut PDF In Marathi

शिवलीलामृत कथा ग्रंथ – Shiv Lilamrut Book/Pustak PDF Free Download

शिवलीलामृत कथासार मराठी

याকरितां प्रदेशका ॥ अव्यगर पूजा इंदुमौकी । पूजा सांबुनि कदाकाळी ॥ सर्व काही न उठाें भवानीसी सनि केल्यासमाय । प्रदोषकाळी पुढे नृत्य करीत । वाग्देवी वीणा वाजवीत । वेणु पुरोहित वावेसे अंबुजसमवलाल सांवरी ।

मार्गवी गातसे मपुरस्वरी । मृदंग वाजवी मधुकैटभारी । मृत्यगती ऐसा प्रदोष केळीचा महिमा ॥ अगोचर निगमागम मग काय बोलें उमा । मम पुत्र दरिद्री का झाला परान्ने जेव्हा दम्प यथार्थ । दुर प्रतियह दवा हस्त । स्सी अभिवार्थ मेत्र दग होत ।

मंत्रासी सामर्थ्य मग कैसे मग उमेने पुत्र दोन्ही । पावले रुमी चरणी । तेणे पंचाक्षर मंत्र उपदेशनी ॥ प्रदोषउत उपदेशिले तीन पटाखा झालिया रजनी । प्रदोषपूजा प्रभावी प्रीती करुनी ॥ गोमय भूमी सारवूनी ॥ दिव्यमजप यसपति शिवप्राणमित्र । हस्त जोडोनि आ समोर ।

यक्ष गंधर्व किन्नर । सुरासुर उभे असती तुझ्या पुर्व प्रतियह बहुत ॥ पूर्वी घेता दुष्ट अमित । दान केले नाही किंचित ॥ शिवचन न करी पक्षप्रदोष शनिप्रदोष । महिमा वर्णिला जाति विशेष ।

निराकार असा जयोदीस । दिवस सत्कर्म चित्र विधि विधान । कटीफ्तम इषडेकन । मडप की शोभायमान । रंगमाळा नानापरी ॥।

गुम उत्त नेसा आपण । शुभ गंध टासमन ॥ मग शिवलिंग स्थापूनः । पूजा करावी परिद गजानन । अष्टमहासिष्टि अष्टभैरव पूर्ण । अ्टदिक्यालपूजन सप्तावरणी सिवपूजा अयासाग शिवम्यान ॥ मग कराव पूजन राजीपचारै सर्व समर्पुन । करावे स्क्तवन शिा ॥॥

जगजय गौरीनाय निर्मळ । जय जय कोटिचंद्र सुशीतळ । सव्विदानंदपन अबळ । पूर्णब्रहम सनालन २॥ ऐसे प्रदोषतत ऐकवून । बाळ उपदेशिल दोघेजण । मग ते एकमा करून । राहते ते.

एकी चार महिनेपर्यत । दोघेही आचरतीपदोस्त । गुस्वचने ययार्थ । शिवपूजन करिती शिवपूजा ने ट्यावी सर्वया । न देवी प्रसाद तीर्या । गलबत्महत्यांचे पाप मायं ।

होय सांगता शांडिल्य 108 सर्व पापाहूनि पाप थोर । शिवपूजेचा अपहार असो ते दोधे किशोर ॥ सदा सादर । शिवजनी ब्रह्मपुत्र शोधीत । एकला नीति कात । दरडी काता अकस्मात । ट्रायट सांपडला 11 पासी आला पेज ॥

लेखक रजनीकांत चांदवडकर-Rajanikant Chandwadkar
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 187
Pdf साइज़1.6 MB
CategoryReligious

शिवलीलामृत कथा ग्रंथ – Shiv Lilamrut Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published.