லலிதா சஹஸ்ரநாமம் | Lalitha Sahasranaman PDF In Tamil

‘லலிதா சஹஸ்ரநாமம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Lalitha Sahasranaman’ using the download button.

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் – Lalitha Sahasranaman Tamil PDF Free Download

Lalitha Sahasranaman Stotram Tamil Lyrics With Meaning

அச்வானன மஹாபுத்தே ஸர்வ-சாஸ்த்ர-விசாரத |

கதிதம் லலிதா-தேவ்யாச்-சரிதம் பரமாத்புதம்|| 1

பூர்வம் ப்ராதுர்ப்பவோ மாதுஸ்-தத: பட்டாபிஷேசனம் |

பண்டாஸுரவதச்சைவ விஸ்தரேண த்வயோதித:|| 2

வர்ணிதம் ஸ்ரீபுரஞ்சாபி மஹாவிபவ-விஸ்தரம் |

ஸ்ரீமத்பஞ்சதசாக்ஷர்யா மஹிமா வர்ணிதஸ்-ததா || 3

Meaning

  1. அகஸ்திய மஹரிஷி-ஸ்ரீவித்யா உபாஸகர்களுள் முக்கிய மானவர். ஸ்ரீஹயக்ரீவரிடமிருந்து உபதேசம் பெற்றவர்.
  2. ஸ்ரீஹயக்ரீவர் (அச்வானனர்) மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரம்.ஒ. ‘ஜ்ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மல-ஸ்படிகாக்ருதிம் | ஆதாரம் ஸர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவ-முபாஸ்மஹே ||
  3. லலிதா – ‘ லோகா-னதித்ய லலதே லலிதா தேன சோச்யதே’ பத்மபுராணம்.

ஷோடாந்யாஸாதயோ ந்யாஸா ந்யாஸகண்டே ஸமீரிதா:

அந்தர்-யாக-க்ரமச்சைவ பஹிர்-யாக-க்ரமஸ்-ததா ||4

மஹா-யாக-க்ரமச்சைவ பூஜாகண்டே ப்ரகீர்த்தித:

புர்ச்சரணகண்டே து ஜபலக்ஷண-மீரிதம் ||5

ஹோமகண்டே த்வயா ப்ரோக்தோ ஹோமத்ரவ்ய விதிக்ரம: 1

சக்ரராஜஸ்ய வித்யாயா: ஸ்ரீதேவ்யா தேசிகாத்மனோ: ||6

ரஹஸ்ய-கண்டே தாதாத்ம்யம் பரஸ்பர-முதீரிதம் I

ஸ்தோத்ர-கண்டே பஹுவிதா: ஸ்துதய: பரிகீர்த்திதா: || 7 |

மந்த்ரிணீ-தண்டினீ-தேவ்யோ: ப்ரோக்தே நாமஸஹஸ்ரகே

ந து ஸ்ரீலலிதா-தேவ்யா: ப்ரோக்தம் நாம்-ஸஹஸ்ரகம் || 8 ||

Meaning:

ஷோடாந்யா ஸ : ஷோடாந்யாஸம் இருவகைத்து ; 51 கணேசர், 9 கிரகங்கள், 27 நக்ஷத்ரங்கள், 7 யோகினிகள், 12 ராசிகள், 51 பீடங்கள் ஆகிய உறுப்புக்களைக்கொண்டது லகுஷோடாந்யாஸம். ப்ரபஞ்சம், புவனம், மூர்த்தி, மந்த்ரம், தேவதை, மாத்ருகை ஆகிய ஆறு உறுப்புக்களைக் கொண்டது மஹா ஷோடாந்யாஸம்.

Author
Language Tamil
No. of Pages245
PDF Size154 MB
CategoryReligious

Related PDFs

Anjaneya Stotra Makarandam PDF In Telugu

श्री राम रक्षा स्तोत्र मराठी PDF In Marathi

ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ PDF In Kannada

லலிதா சஹஸ்ரநாமம் – Lalitha Sahasranaman Tamil Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!