त्रिपुरा रहस्य | Tripura Rahasya PDF In Hindi

त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड – Tripura Rahasya Gyan Khand Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

मूळ त्रिपुरारहस्य संस्कृत भाषेत आहे. याचा सारांश दत्तभार्गव संवाद रूपाने पूर्वी मराठीत प्रगट झाला होता.

परंतु मूळ संस्कृत श्लोकाचा श्लोकशः अनुवाद मराठीत आर्यावृत्तात बाबामहाराज सागडे यांच्या ग्रंथाद्वारा आज प्रथमच प्रसिद्ध होत आहे.

त्रिपुरारहस्याचे माहात्म्य लक्षात घेता प्रस्तुत अनुवादाने मराठी वाङ्मय क्षेत्रातच नव्हे तर परमाक्षेत्रात मोठी भर घातली आहे. त्रिपुराविद्या सर्व वियांची मातृजननी असून शिवाय ती प्रकाशरूप आहे.

तेव्हा मूळ आशयाला यत्ांकचितही धक्का न लागता तो जशाच्या तसा मराठीत आणणे व सुबोध रूपात मांडणे ही मोठीच बाब आहे. मूळ विषयाशी तादात्म्य असल्याशिवाय त्रिपुरारहस्याचा अनुवाद अन्य कोणालाही करणे शक्य नाही.

परंतु भगवतीची कृपा व सद्गुरुंचा आशीर्वाद ह्यामुळे बाबामहाराजांनी यत्किंचितही कोर ढळू न देता आपला अनुवाद केला आहे. उदा.

ब्रह्माविष्णुमहेशासह सर्व ऋषीजनांनी भगवतीचे ध्यान केले. तेव्हा जगदंबा प्रादुर्भूत होते. या प्रसंगाचा रसाळ व प्रासादिक अनुवाद यावामहाराजांच्या वाणीतून च ऐकण्यात मोज आहे.


पलाद होमचा कळला निर्णय महेश त्याचा सेतुन्य तूर्यरूपी परमेशा जाणूनी निवे साथा ॥ १ाश्ोखि परमेशाचें ्रिपुरादेवी असे सगुगरूप सोनम, अनुराग आला तद्रायनेचि तप ।।२।।

तों तो सक्रेम देव्योपासन करीत निष्ठेन विजय प्रीति उसकी पिरी, सुविधार मन्न ते होई । करली उपाय इतना पानी देव परम कितिहि शिजो ॥ ६॥

उटली. त्यात आणी सादर त्यां बसनि मासनावरती ।८।॥ रदस्थ असे की प्रकृति गरिर निरोगी असे न सांगाजी ॥१॥तोत्रपणे अनुराग कप चालव लोटके कितिक महिने।३ ॥

चा पोत परमेश्वरि देवी होई प्रसाधन तकदी दुळलभ हो र्थिति जापा नच काभे ईशवर कृपेवीग दिन विचारी आगे मोक्षा है सुर्य देइ साधून ।।५॥

श्री बोले रामा विल न होई विचार तत्पर जो आपरि नार हो तो मदत एक दिवस नरो मे पहन पेदा करति जो पतली । ७।।

अदला हिमरेखा पेताता मदिरावडे स्वपते दोग्यविचार पोग केला रस्कार राजपुकावा प्रितन नाथा !वह दीवाना भीड भवा जारी नर भेटतो मला की मजी नय बोना ।।।१।।

नया फटका कधि जाईल आणि ब्स आहे असे ससो कोला की ममता यम संसुती तुम्हें नाले ।।गोष्ट केली एखादी होग जागृतींत कसी ऐसी स्थिति असताना होइ कसा हा प्रकार कम॥१ ३ ॥

मज वाचून एक निशी युगम हाती किती तथा जाती तें बोलन ऐसें आवेगी स्थान होइ वित्र अती ॥१४॥ तिच्या आलिंगनि नच होई अल्पसा विकार तथा बोले उलट तियेला पा नको अर्थ मवाती मोहीम या ॥१५॥

वास्तव विचारण्या तुज आलो मी काही ऐकुती थे तत्युन आदि करनी कोष में स्पष्ट सांग मज पूर्ण 1 १८॥। वास्तव कोड कमनि लूं मज संगे स्पष्ट कढ़ान वे चि्ती आरिता हा इशय हेदी माझी असे तुला विनासी ॥२०॥

निन्हा देवेन केले या आपला गुगल झाले दिल मृहा या पे विषयायरि पूर्ण चित्त को विटले ।। २।। यी वैराम् अगे एसपी काणस आहटें न दिया सादगी गण चिन्ह मादि मे ॥२॥

यूर्णगं ओळ चिले मी आता तुअशि ब न स्पर्शी आम्हासनी होशो धीर तशी मोह काय करि जी ॥१६॥

लेखक बाबा सांगड़े-Baba Sangde
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 180
Pdf साइज़17.6 MB
Categoryसाहित्य(Literature)

त्रिपुरा रहस्य ज्ञानखंड – Tripura Rahasya GyanKhand Book/Pustak PDF Free Download

1 thought on “त्रिपुरा रहस्य | Tripura Rahasya PDF In Hindi”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *