తెలుగు గుణింతాలు | Telugu Guninthalu PDF

‘తెలుగు గుణింతాలు’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Telugu Guninthalu’ using the download button.

తెలుగు గుణింతాలు – Telugu Guninthalu PDF Free Download

తెలుగు గుణింతాలు

కాకికీకుకూకృకౄకెకేకైకొకోకౌకంకః
ఖాఖిఖుఖుఖూఖృఖౄఖెఖేఖైఖొఖోఖౌఖంఖః
గాగిగీగుగూగృగౄగెగేగైగొగోగౌగంగః
ఘాఘిఘీఘుఘూఘృఘౄఘెఘేఘైఘొఘూఘౌఘంఘః
చాచిచీచుచూచృచౄచెచేచైచొచోచౌచంచః
ఛాఛిఛీఛుఛూఛృఛౄఛెఛేఛైఛొఛోఛౌఛంఛః
జాజిజీజుజూజృజౄజెజేజైజొజోజౌజంజః
ఝాఝిఝీఝుఝూఝృఝౄఝెఝేఝైఝొఝూఝౌఝంఝః
టాటిటీటుటూటృటౄటెటేటైటొటోటౌటంటః
ఠాఠిఠీఠుఠూఠృఠౄఠెఠేఠైఠొఠోఠౌఠంఠః
డాడిడీడుడూడృడౄడెడేడైడొడోడౌడండః
ఢాఢిఢీఢుఢూఢృఢౄఢెఢేఢైఢొఢోఢౌఢంఢః
ణాణిణీణుణూణృణౄణెణేణైణొణోణౌణంణః
తాతితీతుతూతృతౄతెతేతేతొతోతౌతంతః
థాథిథీథుథూథృథౄథెథేథైథొథోథౌథంథః
దాదిదీదుదూదృదౄదెదేదైదొదోదౌదందః
ధాధిధీధుధూధృధౄధెధేధైధొధోధౌధంధః
నానినీనునూనృనౄనెనేనైనొనోనౌనంనః
పాపిపీపుపూపృపౄపెపేపైపొపోపౌపంపః
ఫాఫిఫీఫుఫూఫృఫౄఫెఫేఫైఫొఫోఫౌఫంఫః
బాబిబీబుబూబృబౄబెబేబైబొబోబౌబంబః
భాభిభీభుభూభృభౄభెభేభైభొభోభౌభంభః
మామిమీముమూమృమౄమెమేమైమొమోమౌమంమః
యాయియీయుయూయృయౄయెయేయైయొయోయౌయంయః
రారిరీరురూరృరౄరెరేరైరొరోరౌరంరః
లాలిలీలులూలృలౄలెలేలైలొలోలౌలంలః
వావివీవువూవృవౄవెవేవైవొవోవౌవంవః
శాశిశీశుశూశృశౄశెశేశైశొశోశౌశంశః
షాషిషీషుషూషృషౄషెషేషైషొషోషౌషంషః
సాసిసీసుసూసృసౄసెసేసైసొసోసౌసంసః
హాహిహీహుహృహౄహెహేహైహొహోహౌహౌహంహః
క్షక్షాక్షిక్షీక్షీక్షుక్షూక్ష్క్ష్క్షెక్షేక్షొక్షోక్షౌక్షంక్షః
Language Telugu
No. of Pages2
PDF Size0.05MB
CategoryEducation
Source/Credits

Related PDFs

తెలుగు గుణింతాలు – Telugu Guninthalu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!