ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் | Narayana Hrudaya Stotram PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Narayana Hrudaya Stotram’ using the download button.

ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் – Narayana Hrudaya Stotram PDF Free Download

ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீநாராயணஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணோ தே³வதா, ஓம் பீ³ஜம், நமஶ்ஶக்தி꞉, நாராயணாயேதி கீலகம், ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ ।

ஓம் நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிரிதி அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்மேதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் தா⁴மேதி அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
விஶ்வம் நாராயண இதி கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।

அங்க³ந்யாஸ꞉ ।

நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிரிதி ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்மேதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி ஶிகா²யை வௌஷட் ।
நாராயண꞉ பரம் தா⁴மேதி கவசாய ஹும் ।
நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி நேத்ராப்⁴யாம் வௌஷட் ।
விஶ்வம் நாராயண இதி அஸ்த்ராய ப²ட் ।

தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।

ஓம் ஐந்த்³ர்யாதி³த³ஶதி³ஶம் ஓம் நம꞉ ஸுத³ர்ஶநாய ஸஹஸ்ராராய ஹும் ப²ட் ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா । இதி ப்ரதிதி³ஶம் யோஜ்யம் ।

அத² த்⁴யாநம் ।

உத்³யாதா³தி³த்யஸங்காஶம் பீதவாஸம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணிம் த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீபதிம் ஹரிம் ॥ 1 ॥

த்ரைலோக்யாதா⁴ரசக்ரம் தது³பரி கமட²ம் தத்ர சாநந்தபோ⁴கீ³
தந்மத்⁴யே பூ⁴மிபத்³மாங்குஶஶிக²ரத³லம் கர்ணிகாபூ⁴தமேரும் ।
தத்ரஸ்த²ம் ஶாந்தமூர்திம் மணிமயமகுடம் குண்ட³லோத்³பா⁴ஸிதாங்க³ம்
லக்ஷ்மீநாராயணாக்²யம் ஸரஸிஜநயநம் ஸந்ததம் சிந்தயாமி ॥ 2 ॥

அத² மூலாஷ்டகம் ।

ஓம் ॥ நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிராத்மா நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥

நாராயண꞉ பரோ தே³வோ தா⁴தா நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ தா⁴தா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

நாராயண꞉ பரம் தா⁴ம த்⁴யாநம் நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண பரோ த⁴ர்மோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 3 ॥

நாராயண꞉ பரோவேத்³ய꞉ வித்³யா நாராயண꞉ பர꞉ ।
விஶ்வம் நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

நாராயணாத்³விதி⁴ர்ஜாதோ ஜாதோ நாராயணாத்³ப⁴வ꞉ ।
ஜாதோ நாராயணாதி³ந்த்³ரோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

ரவிர்நாராயணஸ்தேஜ꞉ சந்த்³ரோ நாராயணோ மஹ꞉ ।
வஹ்நிர்நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 6 ॥

நாராயண உபாஸ்ய꞉ ஸ்யாத்³கு³ருர்நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ போ³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 7 ॥

நாராயண꞉ ப²லம் முக்²யம் ஸித்³தி⁴ர்நாராயண꞉ ஸுக²ம் ।
ஸேவ்யோநாராயண꞉ ஶுத்³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

அத² ப்ரார்த²நாத³ஶகம் ।

நாராயண த்வமேவாஸி த³ஹராக்²யே ஹ்ருதி³ ஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரேரக꞉ ப்ரேர்யமாணாநாம் த்வயா ப்ரேரிதமாநஸ꞉ ॥ 9 ॥

த்வதா³ஜ்ஞாம் ஶிரஸா த்⁴ருத்வா ஜபாமி ஜநபாவநம் ।
நாநோபாஸநமார்கா³ணாம் ப⁴வக்ருத்³பா⁴வபோ³த⁴க꞉ ॥ 10 ॥

பா⁴வார்த²க்ருத்³ப⁴வாதீதோ ப⁴வ ஸௌக்²யப்ரதோ³ மம ।
த்வந்மாயாமோஹிதம் விஶ்வம் த்வயைவ பரிகல்பிதம் ॥ 11 ॥

த்வத³தி⁴ஷ்டா²நமாத்ரேண ஸா வை ஸர்வார்த²காரிணீ ।
த்வமேதாம் ச புரஸ்க்ருத்ய ஸர்வகாமாந்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 12 ॥

ந மே த்வத³ந்யஸ்த்ராதாஸ்தி த்வத³ந்யந்ந ஹி தை³வதம் ।
த்வத³ந்யம் ந ஹி ஜாநாமி பாலகம் புண்யவர்த⁴நம் ॥ 13 ॥

யாவத்ஸாம்ஸாரிகோ பா⁴வோ மநஸ்ஸ்தோ² பா⁴வநாத்மக꞉ ।
தாவத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்ஸாத்⁴யா ஸர்வதா² ஸர்வதா³ விபோ⁴ ॥ 14 ॥

பாபிநாமஹமேவாக்³ர்யோ த³யாலூநாம் த்வமக்³ரணீ꞉ ।
த³யநீயோ மத³ந்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே ॥ 15 ॥

த்வயாஹம் நைவ ஸ்ருஷ்டஶ்சேந்ந ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா ।
ஆமயோ வா ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருதோ²த³ய꞉ ॥ 16 ॥

பாபஸங்க⁴பரிஶ்ராந்த꞉ பாபாத்மா பாபரூபத்⁴ருத் ।
த்வத³ந்ய꞉ கோ(அ)த்ர பாபேப்⁴யஸ்த்ராதாஸ்தி ஜக³தீதலே ॥ 17 ॥

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ ।
த்வமேவ ஸேவ்யஶ்ச கு³ருஸ்த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வ தே³வ ॥ 18 ॥

ப்ரார்த²நாத³ஶகம் சைவ மூலாஷ்டகமத꞉ பரம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாந்நித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் யதி³ சேத்தத்³விநாக்ருதம் ॥ 20 ॥

தத்ஸர்வம் நிஷ்ப²லம் ப்ரோக்தம் லக்ஷ்மீ꞉ க்ருத்³த்⁴யதி ஸர்வதா³ ।
ஏதத்ஸங்கலிதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 21 ॥

லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் சைவ ததா² நாராயணாத்மகம் ।
ஜபேத்³ய꞉ ஸங்கலீக்ருத்ய ஸர்வாபீ⁴ஷ்டமவாப்நுயாத் ॥ 22 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யமாதௌ³ ஜப்த்வா தத꞉ பரம் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் ஜபேந்நாராயணம் புந꞉ ॥ 23 ॥

புநர்நாராயணம் ஜப்த்வா புநர்லக்ஷ்மீநுதிம் ஜபேத் ।
புநர்நாராயணம் ஜாப்யம் ஸங்கலீகரணம் ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

ஏவம் மத்⁴யே த்³விவாரேண ஜபேத்ஸங்கலிதம் து தத் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமப்ரகாஶிதம் ॥ 25 ॥

தத்³வஜ்ஜபாதி³கம் குர்யாதே³தத்ஸங்கலிதம் ஶுப⁴ம் ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஆதி⁴வ்யாதி⁴ப⁴யம் ஹரேத் ॥ 26 ॥

கோ³ப்யமேதத்ஸதா³ குர்யாந்ந ஸர்வத்ர ப்ரகாஶயேத் ।
இதி கு³ஹ்யதமம் ஶாஸ்த்ரம் ப்ராப்தம் ப்³ரஹ்மாதி³கை꞉ புரா ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந கோ³பயேத்ஸாத⁴யேஸுதீ⁴꞉ ।
யத்ரைதத்புஸ்தகம் திஷ்டே²ல்லக்ஷ்மீநாராயணாத்மகம் ॥ 28 ॥

பூ⁴தபைஶாசவேதால ப⁴யம் நைவ து ஸர்வதா³ ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ப்ரோக்தம் விதி⁴நா ஸாத⁴யேத்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 29 ॥

ப்⁴ருகு³வாரே ச ராத்ரௌ ச பூஜயேத்புஸ்தகத்³வயம் ।
ஸர்வதா² ஸர்வதா³ ஸத்யம் கோ³பயேத்ஸாத⁴யேத்ஸுதீ⁴꞉ ।
கோ³பநாத்ஸாத⁴நால்லோகே த⁴ந்யோ ப⁴வதி தத்த்வத꞉ ॥ 30 ॥

இத்யத²ர்வரஹஸ்யே உத்தரபா⁴கே³ நாராயணஹ்ருத³யம் ஸம்பூர்ணம் ।

Language Tamil
No. of Pages7
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Narayana Hrudaya Stotram PDF In English

Narayan Hriday Stotra PDF In Hindi

Narayana Hrudaya Stotram PDF In Kannada

Narayana Hrudaya Stotram PDF In Telugu

ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் – Narayana Hrudaya Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *