ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம் | Maruti Stotram PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Maruti Stotram ‘ using the download button.

ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம் – Maruti Stotram PDF Free Download

ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம்

மாருதி ஸ்தோத்திரம் என்பது ஹனுமான் வழிபாட்டிற்கான ஒரு பக்திப் பாடல். இது ஸ்ரீ வாசுதேவானந்த சரஸ்வதி அவர்களால் இயற்றப்பட்டது. ஹனுமான் ஜியின் ஆசீர்வாதத்திற்காக பக்தியுடன் இதைப் பாடுங்கள்.

ஓம் நமோ வாயுபுத்ராய பீ⁴மரூபாய தீ⁴மதே ।
நமஸ்தே ராமதூ³தாய காமரூபாய ஶ்ரீமதே ॥ 1 ॥

மோஹஶோகவிநாஶாய ஸீதாஶோகவிநாஶிநே ।
ப⁴க்³நாஶோகவநாயாஸ்து த³க்³த⁴ளங்காய வாக்³மிநே ॥ 2 ॥

க³தி நிர்ஜிதவாதாய லக்ஷ்மணப்ராணதா³ய ச ।
வநௌகஸாம் வரிஷ்டா²ய வஶிநே வநவாஸிநே ॥ 3 ॥

தத்த்வஜ்ஞாந ஸுதா⁴ஸிந்து⁴நிமக்³நாய மஹீயஸே ।
ஆஞ்ஜநேயாய ஶூராய ஸுக்³ரீவஸசிவாய தே ॥ 4 ॥

ஜந்மம்ருத்யுப⁴யக்⁴நாய ஸர்வக்லேஶஹராய ச ।
நேதி³ஷ்டா²ய ப்ரேதபூ⁴தபிஶாசப⁴யஹாரிணே ॥ 5 ॥

யாதநா நாஶநாயாஸ்து நமோ மர்கடரூபிணே ।
யக்ஷ ராக்ஷஸ ஶார்தூ³ள ஸர்பவ்ருஶ்சிக பீ⁴ஹ்ருதே ॥ 6 ॥

மஹாப³லாய வீராய சிரஞ்ஜீவிந உத்³த⁴தே ।
ஹாரிணே வஜ்ரதே³ஹாய சோல்லங்கி⁴த மஹாப்³த⁴யே ॥ 7 ॥

ப³லிநாமக்³ரக³ண்யாய நமோ ந꞉ பாஹி மாருதே ।
லாப⁴தோ³(அ)ஸி த்வமேவாஶு ஹநுமாந் ராக்ஷஸாந்தக꞉ ॥ 8 ॥

யஶோ ஜயம் ச மே தே³ஹி ஶத்ரூந் நாஶய நாஶய ।
ஸ்வாஶ்ரிதாநாமப⁴யத³ம் ய ஏவம் ஸ்தௌதி மாருதிம் ।
ஹாநி꞉ குதோ ப⁴வேத்தஸ்ய ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 9 ॥

இதி ஶ்ரீவாஸுதே³வாநந்த³ஸரஸ்வதீ க்ருதம் மந்த்ராத்மகம் ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம் ।

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Maruti Stotram PDF In English

श्री मारुति स्तोत्र | Maruti Stotram PDF In Hindi

Maruti Stotram PDF In Kannada

Maruti Stotram PDF In Telugu

ஶ்ரீ மாருதி ஸ்தோத்ரம் – Maruti Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!