मराठी कविता संग्रह कवि विठ्ठल कृत | Marathi Kavita Sangrah PDF

मराठी कविता संग्रह – Marathi Kavita Sangrah Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक के कुछ मशीनी अंश

तदुपरि पति सहवासे झाली ते अवि ती अजित गर्भवती;। ती जाणे खुण कश्यप, जाणे तैसीच पँचर संभव ती. ॥

स्तुति करि हरि ब्रह्मा येऊनि निकट पाय नमी, । ‘तूं खजनपक्षरक्षक, तेथें बहु काय करुनि गायन मी ॥

विधि विनवुनि जाय, तदा अमरांचे वृंदा जाहलें तुष्ट ।

म्हणति, ‘सहाय अजित, मग कोठुनियां कष्टः नाशती दुष्ट, तयिं रोमविवरगर्भी धरि जो ब्रह्मांडकोटिच्याकोटी, । तो अज अव्यय अच्युत अवतरला हो ! अदीतिचे पोटी.॥

बहु चतुष्टय के धृत चक्र गदा शंख पद्म रमणीय, । पीतांबरधर, ज्याचें नयन लिंग वाले कमनीय. ॥

नीरेंदैनीडयुतिमान् बैंठमकराकारकुंडलें ैसती, । श्रेवेणी श्रीमद्वदनीं कुंडलमणिसुप्रभा करी वसती. ॥

श्रीवत्सांकित वक्षःस्थल, बैनमाला विराजती कंठीं, । तत्सुरमिगंधहर्षे मधुकरमाला सदा समय कंठी. ॥

मस्तरकिं किरीट, वलयांगदयुत बाहुप्रदेश शोभविती, । रुणझुणति पर्दी नूपुर योगिमैनो मधुकरांसि लोभविती. ॥

यापरि कश्यपसदनीं तो माधव निजैतनुप्रभा मिरवी, । कंठी कौस्तुभ ज्याच्या जैसा अतिनीलगगनगामि रवी. ॥

तेकाळी भूतेंद्रियदेवातें हर्ष जाहला भारी । प्रतिती तेथे असे भावी जो मीच पद्मनाभा. ॥

निजगभी अवतर हरि निरखुनि ताल देवजी नीला, तैसाच कश्यपातें होय, म्हणे, ‘धन्य धन्य धननीला ! ॥

बटुवेषवामनाते निरखुनि मुनिवर्य हर्षल सकळ, 1 करविति कैमै कर्यप पुढे करुनि न पडतां मनास कळ. ॥

उँपनीयमान बटुतें सावित्रीतें कथी तदा सविता । दे ब्रह्मसूत्र गीता, दे पुत्राला मेखला सविता. ॥

मुंगचर्म मेदिनी दे, दे दंड शेशांक जो धरि शशाला; । जननी कौपीनातें, दे छत्र स्वर्ग बंदुनि तशाला ॥

दे विधि कमंडलू में, देती सप्तर्षि नूतन कशाला. । दे अक्षमालिकेतें सरस्वती रम्य परम पुरुषाला. ॥

दे यक्षप पात्रीतें, दे में उमा अनादि संती. । तो तरला हरिलीला हे रम्या ज्याचिया मना दिसती. ॥

नयनीं फुटल्या रैसना, त्यातें गमला सुंधासुरसमेला. । तो ब्रह्मवर्चसी बटु रुचला रॉय ! बुधा ! सुरस मेला. ॥

व्रतबंधकर्म विधिवत् संपादुनि जेथ यज्ञ बळि करितो, त्या नर्मदा टाकी याचा वर्षेचि जाय बटु हरि तो. ॥

लेखक विठ्ठलजी- Vitthal Ji
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 331
PDF साइज़26 MB
Categoryकाव्य(Poetry)

मराठी प्राकृत कविता का संग्रह pdf

Anand No Garbo PDF

मराठी कविता संग्रह – Marathi Kavita Sangrah Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!