కనకధారా స్తోత్రం | Kanakadhara Stotram PDF In Telugu

‘కనకధారా స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Kanakadhara Stotram’ using the download button.

కనకధారా స్తోత్రం – Kanakadhara Stotram Telugu PDF Free Download

కనకధారా స్తోత్రం

ముగ్ధ ముహుర్ విదధతీ వదనే మురారే: ప్రేమ ప్రపాత ప్రణిహితాని గతాగతాని! మాలా దృశోర్ మధుకరీవ మహోత్సలే యా సామ శ్రియం దిశతు సాగర సంభవాయాః !!

ఒక పెద్ద కమలము చుట్టుత ఆగి-ఆగి పరిభ్రమించు రుమ్మెద వలె విష్ణుమూర్తి యొక్క మోముపై వెల్లువలెత్తిన ప్రేమను మాటిమాటికిని ప్రసరింపజేయు శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి కటాక్ష పరంపర నాకు సంపదల ననుగ్రహించు గాక !

వివరణ: ఈ శ్లోకంలో విష్ణు భగవానుని “మురారే” అని సంబోధించారు బాల శంకరులు. మురారి అంటి ముర అనే రాక్షసుని చంపినవాడు లేదా శత్రువు అని అర్ధం.

మురాసురుడు బ్రహ్మగారి కొరకై తపస్సు చేసి లోకాలన్నీ జయించటంకొరకు తాను ఎవరినైతే ముట్టు కుంటాడో వారు మరణించేటట్టు వరం ఇవ్వమన్నాడు ఇంకో విధంగా అన్వయిస్తే తన చేతితో ముట్టుకున్నదేదో తనచే ఓడింపబడాలి అంటే తన స్వంతమవ్వాలి).

అటువంటి మురాసురుడు తరవాత దేవతలపైకి దండెత్తి వెళితే దేవతలందరూ పెద్ద యుద్ధంలేకుండానే పారిపోయారు. అమరావతిని సొంతం చేసుకుని విలాసాలననుభవిస్తూ తన వాహనంపై లోక సంచారం చేస్తూ భూమిమీదకు వచ్చాడు.

భూమి మీద సరయూ / గంగా తీరంలో రఘుమహారాజు దేవతల కోసం యజ్ఞం చేయటం చూసి కోపగించి దేవతలకు హవిస్సు ఇవ్వరాదు అని ఆజ్ఞాపించాడు.

కూడదంటే తనతో యుద్ధానికి రమ్మన్నాడు. అంతలో వశిష్టుడు అనునయంగా మాట్లాడి ఈ భూమిపై జీవుల నందరినీ యమ ధర్మరాజు సంహరిస్తుంటాడు కాబట్టి నువ్వు ఆయనతో యుద్ధం చేసి గెలిస్తే అంతా నీదే అవుతుంది అని చెప్పగా మురుడు యమసదనానికి వెళ్ళాడు.

మురుని రాక గురించి వశిష్టుని ఉపాయం గురించి తెలుసుకున్న యమధర్మరాజు, మురునికి స్వాగతం చెప్తాడు. మురుడు యముణ్ణి యుద్ధానికి ఆహ్వానిస్తాడు యుద్ధం వద్దనుకుంటే భూమి మీద ఎవ్వ సంహరించాడు.

అటువంటి శ్రీహరిని తన సాగరమథనం జరిగినప్పుడు అందులోంచి పైకి వచ్చిన తల్లివైన నువ్వు చుట్టూ ఎంతమంది ఇతర దేవతలున్నారో రక్కసులున్నారో కూడా చూడకుండా ముగ్దలా అమాయకురాలిలా ఆ

మురాసురుని సంహరించిన ఆ శ్రీహరి ఈయనే అని కన్నార్పకుండా మోహంతో చూసిన చూపులు మాకు సిరిసంపదలు కటాక్షించుగాక.

అలా చూస్తున్న చూపులు అందరూ చూస్తున్నారని గ్రహించి, కలువ మీద మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి చేరే ఆడ తుమ్మెద లాగా, నీ చూపులను మరల్చి మరల్చి, తిప్పి తిప్పి, ప్రేమ + సిగ్గుల దొంతరలతో శ్రీ మహావిష్ణువును ముగ్ధ మోహనంగా చూసిన చూపులున్న ఓ తల్లీ॥ లక్ష్మీ దేవీ: మమ్ములను నీ ఆ చల్లని చూపులు అనుగ్రహించుగాక!

సందర్భం ప్రకారం: మురాసురుడంటే ఎవ్వరికీ పెట్టకుండా అంతా తనదీ అని దాచుకునేవాడు. అటువంటి పాపగుణాన్ని ఎవ్వరికీ పెట్టక అంతా నాది నేను అన్న చేయితో సహా శ్రీహరి నిర్మూలించాడు.

పూర్వజన్మలో ఒకరికి పెట్టకనే కదా ఈ జన్మలో ఈ బ్రాహ్మణ కుటుంబం దరిద్రం అనుభవిస్తోంది ఆ దానం చేయని పాపాన్ని శ్రీహరి నిర్మూలించగలడు తల్లీ అని అంతర్లీనంగా మురాసురుని సంహార వృత్తాంతం సంకేతించారు.

ఒక్కడికి కురుద్దామని మేఘము ఆలోచించదు. ఒక్కపెట్టున తన దగ్గరున్నదంతా కురిసేన్ వెళ్ళిపోతుంది. అటువంటి ఫ్రీహరి లలితమైన హృదయం కలవాడు.

కారుణ్యమనే నీటితో నిండిన ఈ నల్ల మబ్బు గుండలో దాక్కుని ఒక్కసారిగా స్పురించిన మెరుపు తీగ/ తటిల్లత/ బంగారు తీగ శ్రీ మహాలక్ష్మి, మెరుపు తీగతో కూడిన చెల్లని మబ్బులు జనులందరకూ ఆహ్లాద కారకము లెలాగో, అలా ఒకరిలో ఒకరైన మీ ఇద్దరి దర్శనము మాకు భద్రము చేయుగాక, అమ్మా మెరుపు తీగ స్వరూపమైన నువ్వు ఒక్కసారి మాపై దయతో మెరిసి కనిపిస్తే, ఆ మెరుపులో మేఘ స్వరూపమైన భగవంతుని చూపించే కారుణ్యమున్న దానవు (అంటే అమ్మ దయ ఉంటే అయ్యవారి దర్శనం చేయిస్తుంది అన్న భావ భగవంతుని సౌందర్య దర్శనము చేయించినది అమ్మ. అంతేకదా!).

అమ్మా నువ్వు అందరకూ తల్లివి కదా మరి అమ్మవైన నువ్వు ఇలా కష్టపడుతున్న బీద బ్రాహ్మణ కుటుంబాన్ని ఉద్దరించాలి కదా. అమ్మా అంత కారుణ్యమున్న భగవంతుని గుండెలలో “ఉన్న దానవు నువ్వు, అమ్మా ఆ భగవంతుని కారుణ్యము, విచార్యము నువ్వే కదా. అలా వీరిని ఉద్దరించగలిగిన శక్తిగా ఆయన గుండెలలో ఉన్నది నువ్వే కదమ్మా!

సందర్భం ప్రకారం: పూర్వ జన్మలలో అలా నాది నాది అని గుండెలమీదనే చెయ్యిపెట్టుకుని చెయ్యిని తిరగేసి దాన ధర్మాలు చేయలేదు కనకనే బీద బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి అప్పుడు దరిద్రం ఉన్నది అటువంటి దరిద్రాన్ని తొలగతోసే మేఘ స్వరూపమైన భగవంతుని కారుణ్యం ఇక్కడ కురవాలంటే భగవంతుని దర్శనం- చేయించగలిగి, ఆయన గుండెలలో ఉండే నువ్వు ఒక్క సారి కారుణ్యాన్ని వర్షింపజేయి.

ఈ బీదబ్రాహ్మణి: అమ్మతనంతో నాకు ప్రేమతో ఒక అమ్మలా భిక్ష వేసింది. అమ్మ తనానికి పరాకాష్ట నువ్వు. అన్ని జరములకూ అమ్మవు నువ్వు, అమ్మా మరి ఆ అమ్మ ఇచ్చిన బిళ్లను నేను సంతోషం తో స్వీకరించాలంటే మరి ఈ అమ్మ కష్టాన్ని తీయలేదా.

ఎంత కారుణ్యముంటే నువ్వు భృగుమహర్షికి కూతురిలా పుట్టావు ఢిల్లీ అంత. కారుణ్యమున్న మీరిరువురూ ఒక్కసారి కారుణ్యామృత చూపులు ఒక్కసారి మెరుపు మెరిసినట్టుగా ప్రసరిస్తే వీరి దారిద్య్ర్యం తొలగిపోతుంది.

శ్లో!! బాహ్యాంతరే మధుకర: శ్రీతశాస్త్రులే యా

హారావళీవ హరినీలమయీ విభాతి !

కామప్రదా భగవతోకనీ కటాక్ష సూచా

కల్యాణ మానహతు మే కమలాలయాయాః !!

AuthorShankaracharya
Language Telugu
No. of Pages23
PDF Size248.0 KB
CategoryReligious

Related PDFs

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम् PDF In Marathi

Mahishasura Mardini Stotram PDF In Telugu

Anjaneya Stotra Makarandam PDF In Telugu

Sri Kanakadhara Stotram In English PDF

Kanakadhara Stotram PDF In Tamil

Translation Of The Holy Quran By Ali Muhammad

Dakshinamurthy Stotram PDF In English With Lyrics

Kanakadhara Stotram Telugu PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!