ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம் | Jagannatha Panchakam PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Jagannatha Panchakam’ using the download button.

ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம் – Jagannatha Panchakam PDF Free Download

ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம்

ஜகன்னாத பஞ்சகம் என்பது ஜகன்னாதரை வழிபட ஐந்து ஸ்லோகம். பூரி ஜெகநாதரின் அருளுக்காக பக்தியுடன் ஜபிக்கவும்.

ரக்தாம்போ⁴ருஹத³ர்பப⁴ஞ்ஜநமஹாஸௌந்த³ர்யநேத்ரத்³வயம்
முக்தாஹாரவிளம்பி³ஹேமமுகுடம் ரத்நோஜ்ஜ்வலத்குண்ட³லம் ।
வர்ஷாமேக⁴ஸமாநநீலவபுஷம் க்³ரைவேயஹாராந்விதம்
பார்ஶ்வே சக்ரத⁴ரம் ப்ரஸந்நவத³நம் நீலாத்³ரிநாத²ம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

பு²ல்லேந்தீ³வரளோசநம் நவக⁴நஶ்யாமாபி⁴ராமாக்ருதிம்
விஶ்வேஶம் கமலாவிளாஸவிளஸத்பாதா³ரவிந்த³த்³வயம் ।
தை³த்யாரிம் ஸகலேந்து³மண்டி³தமுக²ம் சக்ராப்³ஜஹஸ்தத்³வயம்
வந்தே³ ஶ்ரீபுருஷோத்தமம் ப்ரதிதி³நம் லக்ஷ்மீநிவாஸாலயம் ॥ 2 ॥

உத்³யந்நீரத³நீலஸுந்த³ரதநும் பூர்ணேந்து³பி³ம்பா³நநம்
ராஜீவோத்பலபத்ரநேத்ரயுக³ளம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் ।
ப⁴க்தாநாம் ஸகலார்திநாஶநகரம் சிந்தாப்³தி⁴சிந்தாமணிம்
வந்தே³ ஶ்ரீபுருஷோத்தமம் ப்ரதிதி³நம் நீலாத்³ரிசூடா³மணிம் ॥ 3 ॥

நீலாத்³ரௌ ஶங்க²மத்⁴யே ஶதத³ளகமலே ரத்நஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம்
ஸர்வாலங்காரயுக்தம் நவக⁴நருசிரம் ஸம்யுதம் சாக்³ரஜேந ।
ப⁴த்³ராயா வாமபா⁴கே³ ரத²சரணயுதம் ப்³ரஹ்மருத்³ரேந்த்³ரவந்த்³யம்
வேதா³நாம் ஸாரமீஶம் ஸுஜநபரிவ்ருதம் ப்³ரஹ்மதாதம் ஸ்மராமி ॥ 4 ॥

தோ³ர்ப்⁴யாம் ஶோபி⁴தலாங்க³ளம் ஸமுஸலம் காத³ம்ப³ரீசஞ்சலம்
ரத்நாட்⁴யம் வரகுண்ட³லம் பு⁴ஜப³லேநாக்ராந்தபூ⁴மண்ட³லம் ।
வஜ்ராபா⁴மலசாருக³ண்ட³யுக³ளம் நாகே³ந்த்³ரசூடோ³ஜ்ஜ்வலம்
ஸங்க்³ராமே சபலம் ஶஶாங்கத⁴வளம் ஶ்ரீகாமபாலம் ப⁴ஜே ॥ 5 ॥

இதி ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம் ஸமாப்தம் ।

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Jagannatha Panchakam PDF In English

Jagannath Panchakam PDF In Hindi

Jagannatha Panchakam PDF In Kannada

Jagannatha Panchakam PDF In Telugu

ஶ்ரீ ஜக³ந்நாத² பஞ்சகம் – Jagannatha Panchakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!