घरचा वैद्य पुस्तक | Gharcha Vaidya PDF In Hindi

घरचा राजवैद्य – Gharacha Rajvaidya Book/Pustak PDF Free Download

प्रकरण १ विपविकार

विका दोन प्रकारले आहेत. १ श्राग्रांने बंकष डिय म्यि दिग अन्य सन्हें पोट गेल्पामें होणारा विकार (विपार), २ विमारी परार्ई पोटोंत गैसे होणारा शिकार विषाराचर पष देण्पापूरी ध्यानांत ठेवण्यासारिस्या गोद्ठी-

१. विचार झाला आहे किंया माही, शाडा मसेङ तर कोणस्या नमायरांपासूमक आहे, याची खात्री करण्यासारिवी असेल तितक्या प्रकारांनीं करावी अमुकप. जनावराचा विचार झाला आहे हैं समजे अणे उपचार करण्यास सो पडतें.

२. विचार झाला आहे किंवा नाही याची परीक्षा अशी करावी की काळ्या पागदेीे पान दंश झांखेल्या बाग्यावर पोळार्वे, छणने विषार क्ाडा अासल्यास दंश झालेली जागा काळी होईल, करवंदीये पाळ

६ मासे पर्यंत पाण्याति उगाळुम पोटात म्याे. विषार झाला असेल तर त्यापासून वांति होणार नाही, विषारानें डोक्यींत मार, दंश झालेल्या ठिकाणी फुणफुण व सूज अगाचादाह,

बेरी वेणे तोंडा/वाटे कैस, जंगाला बाण, बेशुबपणा, इत्यादि विकार होतात. यावरूनहि विषार साला किंवा माही ठरवावे.

३. कोणताही विषारी सर्थ चावतो तेव्हां अशा दोन जखमा होतात परंतु म्हं दोहों पेक्षा अधिक द्वीजे : : अशा जखमा होतात, तेव्हा तो सर्व विषारी नाही असें अगर तो दंश विषाचे दांतांनी झालेला नाही असें बिनधास्त समजा.

बेश होतांना मनुष्य शाला असला तर तो त्या देशाचे वेदनेने उठतो; स्याला काही टोचलेसे वाटते. वेदना फार नसतात.

तारकाळ होणा छक्षणे क्टली णजे बेशुद्धि, बेजारपणा आणि पाय मोडकळणे ही होत. शिवाय वांति होंगे, वासोच्छास मंद होणे, नाडी जलद चालणे किंवा अनियमित चालणे, जीभ बाहेर असे, वगैरे अनेक लक्षणे होतात.

५.जीपमाचे प्रमाण गरी सांधितठे भासके, तरी मनुभ्पाची प्रकृति, बम, प विचार कितपत का आाहे, इस्यादि गोष्टींचा विचार करून जपधाें प्रमाण कमा्त करायें ६.

पाळ किंवा साल उगाळणे असल्यास थंड पाण्यात उगाळावी, परंतु प्रकृतिकार अशक शसेल तर गरम पाण्यात उमाळाची. पाणी मेगें तें औषध खगाळुन पिसा या अशा वेतानें म्यायें.

७. मे पथ्य सांगितले नाही तेर्थे तेल, तिखट, आंबट आणि वातुळ असे पदार्थ खाऊ नयेत, भात गाणे तो सोनफळ अगर भवाग्र या नातीचे तांबुळाचा] शाया. दिया जवळ ठेवू नये. मीठ न खाल्ले तर चांगलं. (मिठा ऐवजी सैंबय प्यायें. )

लेखक गोपाळ यज्ञेश्वर भिडे – Gopal Yagyeshvar Bhide
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 180
Pdf साइज़15 MB
Categoryस्वास्थ्य (Health)

घरचा राजवैद्य – Gharcha Rajvaidya Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!