श्राद्ध विधि पुस्तक | Shradh Vidhi PDF In Hindi

श्राद्ध विधि – Shradh Vidhi Book/Pustak PDF Free Download

पुस्तक का मशीनी अंश

चंपा देवता एम कड़ी वरने अने कन्याने जाये शोजानो समदायज होगी। एवा तिबकाकना कुंजमा परखाववाने ्ये हर्पची खा गया. चकेश्वरी देवी रूप फेरवी कीम खा ज मूवी ठेडा सुची सर्वश्रेष्ठ रचात प्रथमचीज जाखोहतो.

पड़ी ते चक्ररी बेगयी पवनने पण जीते एवा अतिशय म्होटा विमानमां पखा हुपेची वेठी. ते विमा- म रखोगे होली घंटा की टंकार शब्द करतुं इतुं,

रलमय शोजती সषरींवडे शब्द करनारी सेंकडो च्वजाउं ते विमानने विषे फरकती हती, मनोहर माणिक्य रक्नोवडे जडेखा तारखेची तेने पी शोजा यावी हत्ती, नृत्य, गाना,

अने वाहिँचना शब्दची ते विमाननी पूतली जाणे वोखतीज होयनी! एवो जाते पतो हतो. पार विनानी पारिजात विगेरे पुप्पोनी माला तेमां तेका वेकाणे टंगायसी इती, हार,

अर्थ हार विगेरे एक उत्तम शोजा तेने आशी ही, सुंदर चामरो तेने विपे उठजतां हतां, तेनी रचनामां सर्व प्रकारनां मणिरमो ्यवेजां होवार्थी ते पोताना प्रकाश थी साहा सूर्यमंगलनी पेठे निबिड अंधार पण कापी नांखतुं हुतुं.

एवा विमानमा चक्रेश्वरी देवी बेठी, स्यारे वीजी तेनी बराबरीनी पणी देवी पोत पोताना विविध प्रकारना विमान वेसी तेनी साथे चालवा खागी,

अने वीजा घणा देवताओं तेनी सेवामा त स्पर रह्या, श्या रीते चकेश्वरी नेही तिलक वृकना कुंजमां तथापि पढ़ोथी. घर तथा कन्या गोत्रदेवीनी पेठे तेने नम्या.

स्यारे तेणे (पकेश्वरीए) पति पुत्र से वृक्ष स्त्री जेम था शिप आपे ठे, कम करने तथा कन्याने श्री माते व्याशीप आपी. *डे बधूवार ! तमे हमेशा प्लासिची साथे रहो,

आने चिरकाल सुख जोगवा. पुत्र पीत्रा संतती बजे तमारो जगतमा उत्कर्ष चार्पढ़ी उचित थ्याचरण करवाला चतुर एवी चकेश्वरी देवी पोते –

प्रेशर था चोरी प्रमुख सर्व चांदनी पकेश्वरीए कां, ते कन्या बने कुमारनो पुण्वनो उदप अुत के. पली चक्रेश्वरी देवी वीजु सौधर्म अवतंसक विमान होयनी!

 1. नियम लेवानो विधि.
 2. नियम लेवा उपर कमलश्रेष्ठीनुं दृष्टांत. ४ सचित्त, अचित्त, अने मिश्र वस्तुनुं स्वरूप.
 3. शस्त्रना संबंध विना लवणादिक वस्तु अचित्त शी रीते थाय बे
 4. धान्यना बीजपणानो काल.
 5. लोटनो सचित्त चित्तपणानो काल.
 6. पक्वान्न विगेरेनो कालो अनदय वस्तुनुं ने विदलनुं स्वरूप.
 7. एउष्ण पाणीनुं स्वरूप.
 8. चोखाना धोवणनुं स्वरूप अनेनो काल.
 9. नित्रोदकनुं स्वरूप.
 10. श्रचित्त पाणीनो काल.
 11. सचित्त वस्तुना त्याग उपर यंबक परिव्राजकना शिष्योनुं दृष्टांत
 12. चौद प्रकारना नियमनुं स्वरूप.
 13. ए नवकारशी तथा गंठसहि पञ्चरकाणनुं स्वरूप अने तेनुं फल.
 14. चार प्रकारना श्राहारतुं स्वरूप.
 15. अनाहार वस्तुनुं स्वरूप.
 16. पच्चरकाणने विषे श्राहारना नेद.
लेखक अज्ञात – Unknown
भाषा हिन्दी
कुल पृष्ठ 508
Pdf साइज़38.5 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

श्राद्ध विधि – Shradh Vidhi Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *