संत एकनाथ अभंग | Sant Eknathche Abhang PDF In Marathi

संत एकनाथचे अभंग – Sant Eknathche Abhang Book/Pustak Pdf Free Download

एकनाथ महाराज अभंग गाथा 

देवसाधि रूप विटेकी गोजि । पाहता साजिरे घर कमळ । पाहता पाहता पल्टी धावे जेणे विकुंठीचे पेणे सहजहाती । भानुदास हमणे लावण्यपुतळ । देखियेना डोळ पांडुरंग ॥१।

चतुर्मुस मूर्ति सावण्य वपडे। पाहता आवडे औवा व । बैजयंती माळा किरीट कुंडले । भूषण मिरविले मकराकार । कासे सोनसळा पितांबर पिवळा । कस्तुरीचा टिळा शोम माये । बाँखा एक हाती पन ते शेशले । भानुदासे वंदिले घरणकमळ ।।1६।।

गो शाजिरे स्पस । उमा आहे हरिकेश योगी ध्यात ज्यास । तो हा सर्वेभ साजिा ।रूप मंडित सगुण । शंखधर पण जाण । गळां वैजयंती भूषण । पितांबर मेखळा ।

कस्तूर पंदनाथा टिळा । मस्तकी मुकुट रेखिला । घवघवीत धन सावळा नंदरायाचा नंदनु । हरूले भानुदास नाचे । नाम गातसे सदा वाचे । प्रेम विठोबाचे । अंगी उसे सदा ।।

उन्मनी समाधी नावे मनासी । पाहतां विठोवासी सुख बहु । आनंदाआनंद अवधा परमानंद । आनंदाचा कंद विठोबा दिसे । जागृती स्वप्न सुषुष्ती नाठवे । पाहता साठवे रूप मनी।

नित्य दिवाळी नित्यता दसरा । पाहता साजिरा विजल देव । भानुदास हमणे तित्रांतीचे स्थान । विज्रल निधान सापडले ॥८॥ जन्मोजन्मी आम्ही बहुपुण्य केले ।

म्हणौनी विज्रले कृपा केली । जन्मोनी संसारी जाहलो त्याचा दास । माझा तो विश्रवास पांडुरंगी। आणिका देवता ने धे माझे चित्त ।

गोड़ गाता गोत विठोबा तर मुर्दा मधासी ती माशी । तैसा या देवासी मन माझे । भानुदास हमणे मज पंढरीसी न्यारे । सुखे निरवारे विठोबासी आमोर पस्नी जीवी । तो गोसावी भेटला । जन्म मरण हरला पांग लुटला प्रपंचा ।

इच्छा केसी ती पावो। धन्य जाहलो कृतकृत्य। भानुदास म्हणे देवा। ध्याती सेवा जन्मोजन्मी ।।२०।वेदशास्त्रांचे सार । तो हा विज्ल विटेवर ।नित्य दिवाळी नित्यता दसरा। पाहता साजिरा विजल देव।

लेखक मानसी वैद्य-Manasi Vaidya
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 211
Pdf साइज़1.2 MB
Categoryधार्मिक(Religious)

संत एकनाथचे अभंग – Sant Eknathche Abhang Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!