ஶ்ரீ மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் | Matsya Stotram PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Matsya Stotram’ using the download button.

ஶ்ரீ மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் – Matsya Stotram PDF Free Download

ஶ்ரீ மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம்

மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் என்பது விஷ்ணுவின் மத்ஸ்யாவதார வடிவத்தை (“மீன் அவதாரம்”) வழிபடுவதற்கான ஒரு பக்தி பாடல். மத்ஸ்யாவதாரம் விஷ்ணுவின் தசாவதாரங்களில் ஒன்றாகும்.

நூநம் த்வம் ப⁴க³வாந் ஸாக்ஷாத்³த⁴ரிர்நாராயணோ(அ)வ்யய꞉ ।
அநுக்³ரஹாயபூ⁴தாநாம் த⁴த்ஸே ரூபம் ஜலௌகஸாம் ॥ 1 ॥

நமஸ்தே புருஷஶ்ரேஷ்ட² ஸ்தி²த்யுத்பத்யப்யயேஶ்வர ।
ப⁴க்தாநாம் ந꞉ ப்ரபந்நாநாம் முக்²யோ ஹ்யாத்மக³திர்விபோ⁴ ॥ 2 ॥

ஸர்வே லீலாவதாராஸ்தே பூ⁴தாநாம் பூ⁴திஹேதவ꞉ ।
ஜ்ஞாதுமிச்சா²ம்யதோ³ ரூபம் யத³ர்த²ம் ப⁴வதா த்⁴ருதம் ॥ 3 ॥

ந தே(அ)ரவிந்தா³க்ஷபதோ³பஸர்பணம்
ம்ருஷா பா⁴வேத்ஸர்வ ஸுஹ்ருத்ப்ரியாத்மந꞉ ।
யதே²தரேஷாம் ப்ருத²கா³த்மநாம் ஸதாம்
-மதீ³த்³ருஶோ யத்³வபுரத்³பு⁴தம் ஹி ந꞉ ॥ 4 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே சதுர்விம்ஶதிதமாத்⁴யாயே மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் ॥

Language Tamil
No. of Pages2
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Matsya Stotram PDF In English

Matsya Stotra PDF In Hindi

Matsya Stotram PDF In Kannada

Matsya Stotram PDF In Telugu

ஶ்ரீ மத்ஸ்ய ஸ்தோத்ரம் – Matsya Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!