दुर्गे दुर्घट भारी आरती | Durge Durgat Bhari Aarti PDF In Marathi

दुर्गे दुर्घट भारी आरती – Durge Durgat Bhari Aarti Book PDF Free Download

Durge Durgat Bhari Aarti Marathi Lyrics

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥
वारी वारीं जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथनी ।
सुरवरईश्वरवरदे तारक संजीवनी ॥ धृ. ॥

त्रिभुवनी भुवनी पाहतां तुज ऎसे नाही ।
चारी श्रमले परंतु न बोलावे काहीं ॥
साही विवाद करितां पडिले प्रवाही ।
ते तूं भक्तालागी पावसि लवलाही ॥ २ ॥

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासां ।
क्लेशापासूनि सोडी तोडी भवपाशा ॥
अंबे तुजवांचून कोण पुरविल आशा ।
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा ॥ ३ ॥

Author
Language Marathi
No. of Pages1
PDF Size0.22 MB
CategoryReligious

दुर्गे दुर्घट भारी आरती – Durge Durgat Bhari Arti Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *