दुर्गे दुर्घट भारी आरती | Durge Durgat Bhari Aarti Lyrics PDF

‘दुर्गे दुर्घट भारी’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Durge Durgat Bhari Aarti’ using the download button.

दुर्गे दुर्घट भारी आरती – Durge Durgat Bhari Aarti Book PDF Free Download

Durge Durgat Bhari Aarti Marathi Lyrics

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ॥
वारी वारीं जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता संकट नीवारी ॥ १ ॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथनी ।
सुरवरईश्वरवरदे तारक संजीवनी ॥ धृ. ॥

त्रिभुवनी भुवनी पाहतां तुज ऎसे नाही ।
चारी श्रमले परंतु न बोलावे काहीं ॥
साही विवाद करितां पडिले प्रवाही ।
ते तूं भक्तालागी पावसि लवलाही ॥ २ ॥

प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निजदासां ।
क्लेशापासूनि सोडी तोडी भवपाशा ॥
अंबे तुजवांचून कोण पुरविल आशा ।
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा ॥ ३ ॥

Author
Language Marathi
No. of Pages1
PDF Size0.22 MB
CategoryReligious

Related PDFs

शिव आरती PDF

असली प्राचीन रावण संहिता PDF

दुर्गे दुर्घट भारी आरती – Durge Durgat Bhari Arti Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!