बालभारती मराथी कविता | Balbharati Marathi PDF

‘Balbharati Marathi’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘बालभारती’ using the download button.

बालभारती मराथी कविता – Balbharati Marathi Kavita PDF Free Download

सभी कक्षा के बच्चों के लिए बालभारती द्वारा प्रकाशित किताब

९. मनीमाऊ

मनीमाऊ, मनीमाऊ,

नेहमीच तुला हवा खाऊ. बसता उठता गुरूगुरू, मियाब मियाव सदा सुरू. गुपचुप गुपचुप घरात येशी. दही दूध खाऊन जाशी. टिपूला पाहून पळून जाशी. अशी ग कशी तू वाघाची मावशी ?

गुपचुप गुरुगुरू मुरू टिपूला

तू दूध पाहून उठता खाऊ माऊ पळून हा माझा दादा.

ही माझी वहिनी..

बाबा आणि दादा काम करतात. ऐन दुपारींही काम करतात.

आई आणि वहिनी भाजी काढतात पडवळ, पालक, गाजर, काकडी, चुका, चाकवत, चवळी, मिरची. बाबा बाजारात भाजी विकतात.. आमचा मळा हिरवागार. भाजी आमची ताजी फार.

एकनाथ ऐन नवी काकडी चवळी माजी मळा

आमची माझी मिरची

वहिनी विहीर हिरवागार

जुका दुपारी आणि विकतात

साफ साफ हात दाखव. पाय दाखव. हातपाय धू. हातपाय पूस.

नख बघू. कान बघू.

नख काढ. कान पूस.

दात घास. दात धू. हात साफ पाय साफ. अंग घू. अंग पूस. धुऊन पुसून साफ साफ. साफ झाले नाककान.

बघू धू पूस घुऊन पुसून सारे कसे छान छान.

कसे झाले सारे

टेकडीवरील

देऊळ

ती पाहा टेकडी.

टेकडीजवळ ओढा आहे.

टेकडीवर एक देऊळ आहे.

देऊळ रामाचे आहे. देऊळ छान आहे. देवळाला जायला वाट आहे.

वाट वाकडीतिकडी आहे.

सकाळची वेळ, छान गार हवा.

रामाला जाऊन पान- फूल वाहा.

Author
Language Marathi
No. of Pages62
PDF Size8.4 MB
CategoryLiterature
Source/Creditsarchive.org

बालभारती मराथी कविता – Balbharati Marathi Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!