विक्रम विलास | Vikram Vilas PDF In Hindi

विक्रम विलास – Vikram Vilas Book/Pustak Pdf Free Download

पुस्तक का एक मशीनी अंश

पूकीनध धये। यिव चावहारा बाजीकादढ़िते ॥ इबचात्रकेतवडतियुतञोंगेहदिवरणहमावने । बुनिकेरिरवेचवोधुवबतिथम ॥ तोबरइंद । पुनितीगीतात। बनवितात । वासीदियाबीरा। ढंमकोवुचाबोगात्र ॥१ बहचु विहवेदवर्णग । दिवेखावधूषचयर्चग ॥।

बहसमाव। अजवेषुम्चित चतिबु्चबारब] इ२॥ द्रोहा । गदनि- बाबुगबासवनरनाहीरेखो॥ युचेताहीद्ार बोबঃ३ देखेतोकपणुंबरिडोटाढीदेनराच्ा मुगनबनণীযমিगदनि कचिष्पणीचितमेपरह ४४ मंधीचुतडाड़ोर ी बपचुतगवो तिथ्हि संम ॥

पमरेवरड्धरनमें सैगरचँगवचचमंग ४५ देवयोमतरड हों ॥ ोवच्नितमनबदपिकइं] नियरेजो रतिराज ४१ अमनेचपनेत्ढवसों करड़ीसरचीचंर॥ तरस- बासितभूमिसब चत्रलमत्रलसब्टौर ४७ ताहीमंदिरमेंतर बघसुत दिवोविठाव ।

पत्तिराबेदैंकरर] चन्दनदिबोलगाम ४८ कुंबरि आषनेत्राथतसों लागीकरनगवारि । ननङुंदन्दिराचमरतभि्ा- ओपसम्हारि४१ कर्ीकुंबरकरजोरिके लितमरोगसभरि । कोमलकरवाबोगन त्तिं ्िवकोजीवनमूरि ५ बामुनिकेदासी सकललागोंकरनववारि।

दोजचतिचानंदमेवेठेतनुतिषारि५१ रातिदिवसवारीतितै बिलखेभोगवित्रारप्रचबावनचपनेमिचपैचाई राजकुमार ५२ एकदिवसघोचतञजतो मिष्घुरायअ्वहात । एतेमें बपर्कीयुता चायकर्षीयज्हयातप्रइ मोतकहाचचितचपके नियमो रिंसुनाथ ॥

मच्ारावएकच्चवक मेंसोसब दे नाय ५४ परमचतुर জमित्रमम स्रोनक्विदेख्योंनेन ॥ तातेम्बाकुकच्तित्त ै सुनु प्रियसांच्े बेল ५५ জাস্তমवাৰेনিकट देसुखवड्डसुন্তभाৰ ॥ मिमानीताके लिबे लेकायोखुखपब दीन्खाचमढा य ।

भेज्योगपकेतन अतियिार्षबढ़ाव५७ चवतडेण्नोराज सत मंची तिसलपार ि्यारसोंतापुकोलीनोकंटवगाव ५ू८ बेठेबल कुमलातके पुकनलागेषेन सामग्रीदेषी तबातवहचुरमीरमचेवोग १बूम जলनवनी बाच । चरषति देश मिबाट महনिायुणवाय ।

सिदियतिर्वेदगवारने चीचन कोणाकडून काम वचन रेम तिरेदीबरडिन स बथ विममवनन ड कोवरदव । ५॥ गीतिकाइंदा वचहमचुनिरेवते ुनिर्वीरोरेवे कितोकचावरचादनी कोधकिवेव्िी बेषकंचमयुर सुवासवचाचिवे ।

तिथ्हिकण्य शुचावरदतव मतिष में चंबुझ । घुनिनगर नि । हकचरुधि ७ ताे অवयीनाम । खन्चासकम [कलाव ॥ चीदकत्तकोदोब ह्धि । ही ী बचिकनेम्वात्ति हट खोगयो कुंवर चिंदेव । करिये वक बोमेध ॥ वहभरईतरचखुगाय ।

खपभईकाआग्यगव १८ पुनिय सीतारको चददरमतिहचिवेय तारचों क कउनया। बोगी बीतीचात 9० बचविचटारीाण । च्वोग(खचिये सांग । तिनबस्योपुषपचनप । जुकाम कोकण ७१ बोडी सनीसोबैन । बापकबको ककिनेन ॥ बास्रोंबनवेभावि ।

पुवि गे্ব্বালराचि ৩২॥ दोज । बोंकत्वि बाीपर बकोषठ वो] %3D सचित्रेगेग्र ॥ आषुषुतचितजह्हेते चाईकरि ७३ परब प्रीतिसेदुङ्नने करेभर रुपरभोग। बीतेबडु दिननेहये करतखुखद संबोग 98 ताकोपतिावोतह्ञां करिकैर्डम्बोषार ।

निरचतही भर्तारकोकीनोंकोपचपार 9५ गईबमेपतिह्रेनिकट [अवर्थी সস্ितसकोष॥ जाबनिकटञ मविनसुल ररीमानकोरोष 9६ चो স্বাৰोपर देशते बमितरतोसवगात ॥ सोबोभतिचामन्दमें करीय तास्ोगात ७७ बानेजानीनोदमें गयोयसिततचोब]॥

लेखक भोलानाथ-Bholanath
भाषा संस्कृत
कुल पृष्ठ 58
Pdf साइज़3.9 MB
Categoryकहानियाँ(Story)

विक्रम विलास – Vikram Vilas Book/Pustak Pdf Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *