रेणुका माता आरती | Renuka Mata Aarti PDF in Marathi

‘रेणुका माता आरती’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Renuka Mata Aarti’ using the download button.

रेणुका मातेची आरती – Renuka Mata Aarti Marathi PDF Free Download

renuka-mata-aarti

Renuka Mata Aarti Lyrics

जय जय जगदंबे | श्री अंबे | रेणुके कल्पकदंबे | जय जय || धृ ||

अनुपम स्वरुपाची तुझी धाटी | अन्य नसे या सृष्टी |

तुज सम रूप दुसरे, परमेष्टी | करिता झाला कष्टी |

शशीरस रसरसला ,वदनपुटी | दिव्य सुलोचन दृष्टी |

सुवर्ण रत्नांच्या, शिरी मुकुटी | लोपती रविशशी कोटी |

गजमुखी तुज स्तविले हेरंबे | मंगल सकळारंभे || जय जय || १ ||

कुमकुम चिरी शोभे मळवटी | कस्तुरी टिळक लल्लाटी |

नासिक अति सरळ, हनुवटी | रुचिरामृत रस ओठी |

समान जणू लवल्या, धनुकोटी | आकर्ण लोचन भ्रुकुटी |

शिरी नीट भांगवळी, उफराटी | कर्नाटकची घाटी |

भुजंग नीळरंगा, परी शोभे | वेणी पाठीवर लोंबे || जय जय || २ ||

कंकणे कनकाची मनगटी | दिव्य मुद्या दश बोटी |

बाजूबंद जडे बाहुबटी | चर्चुनी केशर उटी | सुगंधी पुष्पांचे हार कंठी |

बहु मोत्यांची दाटी | अंगी नवी चोळी, जरीकाठी | पीत पितांबर तगटी |

पैंजण पदकमळी, अति शोभे | भ्रमर धावती लोभे || जय जय ||३ ||

साक्षप तू क्षितिच्या तळवटी | तूचि स्वये जगजेठी |

ओवाळीत आरती, दिपताटी | घेऊनी कर संपुष्टी |

करुणामृत हृदये, संकटी | धावसी भक्तांसाठी |

विष्णूदास सदा, बहुकष्टी | देशील जरी नीजभेटी |

तरी मग काय उणे, या लाभे | धाव पाव अविलंबे || जय जय || ४ ||

Author
Language Hindi
No. of Pages4
PDF Size0.3 MB
CategoryReligious
Source/Creditspanotbook.com

रेणुका माता आरती – Renuka Mata Aarti Marathi Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!