பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம் | Panchayudha Stotram PDF In Tamil

‘பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Panchayudha Stotram’ using the download button.

பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம் – Panchayudha Stotram PDF Free Download

பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம்

பஞ்சாயுத ஸ்தோத்திரம் அல்லது விஷ்ணு பஞ்சாயுத ஸ்தோத்திரம் என்பது பஞ்சாயுதத்தை அல்லது விஷ்ணுவின் ஐந்து ஆயுதங்களான சுதர்சன சக்கரம், பாஞ்சஜன்ய சங்கு (சங்கு), கௌமோதகி அல்லது தண்டாயுதம், நந்தகம் அல்லது வாள் மற்றும் சாரங்கம் அல்லது சாரங்கம் வில்.

ஐந்து ஆயுதங்களில், சுதர்சன சக்கரம் மற்றும் கடா ஆகியவை விஸ்வகர்மாவால் உருவாக்கப்பட்டது, சாரங்கம் பிரம்மாவால் உருவாக்கப்பட்டது, மற்றும் ஷங்கம் அசுரன் பஞ்சஜத்தை கொன்ற பிறகு கிருஷ்ணரால் பெறப்பட்டது.

ஸ்பு²ரத்ஸஹஸ்ராரஶிகா²திதீவ்ரம்
ஸுத³ர்ஶநம் பா⁴ஸ்கரகோடிதுல்யம் ।
ஸுரத்³விஷாம் ப்ராணவிநாஶி விஷ்ணோ꞉
சக்ரம் ஸதா³ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 1 ॥

விஷ்ணோர்முகோ²த்தா²நிலபூரிதஸ்ய
யஸ்ய த்⁴வநிர்தா³நவத³ர்பஹந்தா ।
தம் பாஞ்சஜந்யம் ஶஶிகோடிஶுப்⁴ரம்
ஶங்க²ம் ஸதா³ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 2 ॥

ஹிரண்மயீம் மேருஸமாநஸாராம்
கௌமோத³கீம் தை³த்யகுலைகஹந்த்ரீம் ।
வைகுண்ட²வாமாக்³ரகராக்³ரம்ருஷ்டாம்
க³தா³ம் ஸதா³ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 3 ॥

யஜ்ஜ்யாநிநாத³ஶ்ரவணாத்ஸுராணாம்
சேதாம்ஸி நிர்முக்தப⁴யாநி ஸத்³ய꞉ ।
ப⁴வந்தி தை³த்யாஶநிபா³ணவர்ஷை꞉
ஶார்ங்க³ம் ஸதா³ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 4 ॥

ரக்ஷோ(அ)ஸுராணாம் கடி²நோக்³ரகண்ட²-
-ச்சே²த³க்ஷரத்க்ஷோணித தி³க்³த⁴ஸாரம் ।
தம் நந்த³கம் நாம ஹரே꞉ ப்ரதீ³ப்தம்
க²ட்³க³ம் ஸதா³ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 5 ॥

இமம் ஹரே꞉ பஞ்சமஹாயுதா⁴நாம்
ஸ்தவம் படே²த்³யோ(அ)நுதி³நம் ப்ரபா⁴தே ।
ஸமஸ்த து³꞉கா²நி ப⁴யாநி ஸத்³ய꞉
பாபாநி நஶ்யந்தி ஸுகா²நி ஸந்தி ॥ 6 ॥

வநே ரணே ஶத்ரு ஜலாக்³நிமத்⁴யே
யத்³ருச்ச²யாபத்ஸு மஹாப⁴யேஷு ।
படே²த்வித³ம் ஸ்தோத்ரமநாகுலாத்மா
ஸுகீ²ப⁴வேத்தத்க்ருத ஸர்வரக்ஷ꞉ ॥ 7 ॥

அதி⁴க ஶ்லோகா꞉ 

யச்சக்ரஶங்க²ம் க³த³க²ட்³க³ஶார்ங்கி³ணம்
பீதாம்ப³ரம் கௌஸ்துப⁴வத்ஸலாஞ்சி²தம் ।
ஶ்ரியாஸமேதோஜ்ஜ்வலஶோபி⁴தாங்க³ம்
விஷ்ணும் ஸதா³(அ)ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த²லே ரக்ஷது வாமந꞉ ।
அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்க்ஷ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ ॥

இதி பஞ்சாயுத⁴ ஸ்தோத்ரம் ॥

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Panchayudha Stotram PDF In English

Panchayudha Stotram PDF In Sanskrit / Hindi

Panchayudha Stotram PDF In Kannada

Panchayudha Stotram PDF In Telugu

பஞ்சாயுத ஸ்தோத்ரம் – Panchayudha Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!