ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம் | Ketu Stotram PDF in Tamil

‘ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Ketu Stotram’ using the download button.

ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம் – Ketu Stotram PDF Free Download

ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம்

அஸ்ய ஶ்ரீ கேதுஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய வாமதே³வ ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ கேதுர்தே³வதா ஶ்ரீ கேது க்³ரஹ ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

கௌ³தம உவாச |

முனீந்த்³ர ஸூத தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ |
ஸர்வரோக³ஹரம் ப்³ரூஹி கேதோ꞉ ஸ்தோத்ரமனுத்தமம் || 1 ||

ஸூத உவாச |

ஶ்ருணு கௌ³தம வக்ஷ்யாமி ஸ்தோத்ரமேதத³னுத்தமம் |
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் கேதோ꞉ ப்³ரஹ்மணா கீர்திதம் புரா || 2 ||

ஆத்³ய꞉ கராளவத³னோ த்³விதீயோ ரக்தலோசன꞉ |
த்ருதீய꞉ பிங்க³ளாக்ஷஶ்ச சதுர்தோ² ஜ்ஞானதா³யக꞉ || 3 ||

பஞ்சம꞉ கபிலாக்ஷஶ்ச ஷஷ்ட²꞉ காலாக்³னிஸன்னிப⁴꞉ |
ஸப்தமோ ஹிமக³ர்ப⁴ஶ்ச தூ⁴ம்ரவர்ணோஷ்டமஸ்ததா² || 4 ||

நவம꞉ க்ருத்தகண்ட²ஶ்ச த³ஶம꞉ நரபீட²க³꞉ |
ஏகாத³ஶஸ்து ஶ்ரீகண்ட²꞉ த்³வாத³ஶஸ்து க³தா³யுத⁴꞉ || 5 ||

த்³வாத³ஶைதே மஹாக்ரூரா꞉ ஸர்வோபத்³ரவகாரகா꞉ |
பர்வகாலே பீட³யந்தி தி³வாகரனிஶாகரௌ || 6 ||

நாமத்³வாத³ஶகம் ஸ்தோத்ரம் கேதோரேதன்மஹாத்மன꞉ |
பட²ந்தி யே(அ)ன்வஹம் ப⁴க்த்யா தேப்⁴ய꞉ கேது꞉ ப்ரஸீத³தி || 7 ||

குளுக்த²தா⁴ன்யே விலிகே²த் ஷட்கோணம் மண்ட³லம் ஶுப⁴ம் |
பத்³மமஷ்டத³ளம் தத்ர விலிகே²ச்ச விதா⁴னத꞉ || 8 ||

நீலம் க⁴டம் ச ஸம்ஸ்தா²ப்ய தி³வாகரனிஶாகரௌ |
கேதும் ச தத்ர நிக்ஷிப்ய பூஜயித்வா விதா⁴னத꞉ || 9 ||

ஸ்தோத்ரமேதத்படி²த்வா ச த்⁴யாயன் கேதும் வரப்ரத³ம் |
ப்³ராஹ்மணம் ஶ்ரோத்ரியம் ஶாந்தம் பூஜயித்வா குடும்பி³னம் || 10 ||

கேதோ꞉ கராளவக்த்ரஸ்ய ப்ரதிமாம் வஸ்த்ரஸம்யுதாம் |
கும்பா⁴தி³பி⁴ஶ்ச ஸம்யுக்தாம் சித்ராதாரே ப்ரதா³பயேத் || 11 ||

தா³னேனானேன ஸுப்ரீத꞉ கேது꞉ ஸ்யாத்தஸ்ய ஸௌக்²யத³꞉ |
வத்ஸரம் ப்ரயதா பூ⁴த்வா பூஜயித்வா விதா⁴னத꞉ || 12 ||

மூலமஷ்டோத்தரஶதம் யே ஜபந்தி நரோத்தமா꞉ |
தேஷாம் கேதுப்ரஸாதே³ன ந கதா³சித்³ப⁴யம் ப⁴வேத் || 13 ||

இதி ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் |

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Ketu Stotra PDF In Hindi

Ketu Stotram PDF In Kannada

Ketu Stotram PDF In Telugu

ஶ்ரீ கேது ஸ்தோத்ரம் – Ketu Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *