ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம் | Jagannatha Ashtakam PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Jagannatha Ashtakam’ using the download button.

ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம் – Jagannatha Ashtakam PDF Free Download

ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம்

ஜகந்நாத் அஷ்டகம் அல்லது ஜகன்னாஷ்டகம் என்பது பூரி ஜகந்நாதரிடம் எட்டு வசனங்கள் கொண்ட பிரார்த்தனை. இது ஸ்ரீ ஆதி சங்கராச்சாரியாரால் இயற்றப்பட்டது.

கதா³சித்காளிந்தீ³ தடவிபினஸங்கீ³தகவரோ
முதா³ கோ³பீனாரீவத³னகமலாஸ்வாத³மது⁴ப꞉
ரமாஶம்பு⁴ப்³ரஹ்மா(அ)மரபதிக³ணேஶா(அ)ர்சிதபதோ³
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 1 ||

பு⁴ஜே ஸவ்யே வேணும் ஶிரஸி ஶிகி²பிஞ்ச²ம் கடிதடே
து³கூலம் நேத்ராந்தே ஸஹசரகடாக்ஷம் வித³த⁴தே
ஸதா³ ஶ்ரீமத்³ப்³ருந்தா³வனவஸதிலீலாபரிசயோ
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 2 ||

மஹாம்போ⁴தே⁴ஸ்தீரே கனகருசிரே நீலஶிக²ரே
வஸன்ப்ராஸாதா³ந்த꞉ ஸஹஜப³லப⁴த்³ரேண ப³லினா
ஸுப⁴த்³ராமத்⁴யஸ்த²꞉ ஸகலஸுரஸேவாவஸரதோ³
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 3 ||

க்ருபாபாராவார꞉ ஸஜலஜலத³ஶ்ரேணிருசிரோ
ரமாவாணீஸோமஸ்பு²ரத³மலபத்³மோத்³ப⁴வமுகை²꞉
ஸுரேந்த்³ரைராராத்⁴ய꞉ ஶ்ருதிக³ணஶிகா²கீ³தசரிதோ
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 4 ||

ரதா²ரூடோ⁴ க³ச்ச²ன்பதி² மிளிதபூ⁴தே³வபடலை꞉
ஸ்துதிப்ராது³ர்பா⁴வம் ப்ரதிபத³முபாகர்ண்ய ஸத³ய꞉
த³யாஸிந்து⁴ர்ப³ந்து⁴꞉ ஸகலஜக³தாம் ஸிந்து⁴ஸுதயா
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 5 ||

பரப்³ரஹ்மாபீட³꞉ குவலயத³ளோத்பு²ல்லனயனோ
நிவாஸீ நீலாத்³ரௌ நிஹிதசரணோ(அ)னந்தஶிரஸி
ரஸானந்தோ³ ராதா⁴ஸரஸவபுராலிங்க³னஸுகோ²
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 6 ||

ந வை ப்ரார்த்²யம் ராஜ்யம் ந ச கனகதாம் போ⁴க³விப⁴வம்
ந யாசே(அ)ஹம் ரம்யாம் நிகி²லஜனகாம்யாம் வரவதூ⁴ம்
ஸதா³ காலே காலே ப்ரமத²பதினா கீ³தசரிதோ
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 7 ||

ஹர த்வம் ஸம்ஸாரம் த்³ருததரமஸாரம் ஸுரபதே
ஹர த்வம் பாபானாம் விததிமபராம் யாத³வபதே
அஹோ தீ³னானாத²ம் நிஹிதமசலம் நிஶ்சிதபத³ம்
ஜக³ன்னாத²ஸ்வாமீ நயனபத²கா³மீ ப⁴வது மே || 8 ||

இதி ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம் ||

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.07 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Jagannatha Ashtakam PDF In English

Jagannath Ashtakam PDF In Hindi

Jagannatha Ashtakam PDF In Kannada

Jagannatha Ashtakam PDF In Telugu

ஶ்ரீ ஜகன்னாதாஷ்டகம் – Jagannatha Ashtakam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!