100+ ગુજરાતી ગરબા સંગ્રહ | Garba Lyrics PDF In Gujarati

‘A To Z Gujarati Garba Lyrics’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘ગુજરાતી ગરબા લિરિક્સ’ using the download button.

ગુજરાતી ગરબા – Garba Lyrics PDF Free Download

Gujarati Garba List

 1. અમે મૈયારા રે ગોકુલ
 2. કાન તારી મોરાલીયે મોહીન
 3. ખમ્મા મારા નંદજીના
 4. રૂડી ને રંગીલી રે વાલા
 5. આશા ભર્યા ને અમે આવિયા
 6. કાનુડો બહુ કાવરાવે
 7. ગોકુલ નો ગોવાળિયો
 8. સોનાનો ગરબો શાયર
 9. આવો તો રામવા ને ગરબે
 10. કીડી બિચારી કીડલી
 11. ધોલીડા ઢોલ ધીમો વગાડ
 12. મા પાવા તે ગઢથી
 13. માતા તારો ગરબો
 14. કેસરીયો રંગ તને
 15. આકાશ એ આકાશનો રંગ છે
 16. કુમ કુમ ના પગલા પડ્યા
 17. કોઈ રાજપરા જૈન માનવો
 18. તમે કાલી ને કાલાણી
 19. માતા એ ગરબો વિયો
 20. પડવે થી પેલુ મનુ
 21. એકે વણજારી જુલન
 22. ચપટી ભારી ચોખાની
 23. અંબા અભય પદ દયાની
 24. આધ્યા શક્તિ તુજને નમું
 25. તારા ડુંગરી થી ઉત્તરાયયો
 26. સોનાનો ગરબો મને રૂપલા
 27. મેરી સેરીયે થી કાન કુવર
 28. ઓ રંગ રસિયા ક્યા રામી
 29. રંગલો જામ્યો કાલિંદી
 30. ગોકુલ નો ગોવડિયા
 31. તારા વિણા શ્યામ માને
 32. મધર મધર
 33. મારુ વનરાવન છે રૂડુ
 34. કાજની તારી મા કેશે
 35. લેર મા લીલા લેર
 36. છરીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો
 37. છરી કેવી રીતે કાપવી
 38. કૃષ્ણ હાથીલો
 39. કાના ને જોયા
 40. ગિરધર
 41. કાન આવવો
 42. હું તમને પ્રેમ કરું છું
 43. માડી તારા ઊંચા મંદિર
 44. રામતો ભમતો જાય
 45. ધીરે ધીરે ચુંદડીયે
 46. ​​અસંસ્કારી ગરબે રામવે છે
 47. તામે ગરબે રામવે આવો
 48. ખમ્મા મારી પાવાવાળી મા
 49. મા તુ પાવની પટરાણી
 50. મંગલ દિવડા ની મંગલ
 51. માડી તારા મંદિરીયા મા
 52. કાન્હા તારી બંસરી
 53. મન ના મોહનજી
 54. નટવર નાનો રે કાનો
 55. રાધા ગોવલીડા ઘર પછવાડે
 56. પિતા કંઈ કરી શકતા નથી
 57. માખણ ચોર
 58. વ્રજ મા વેલો આયે ગોકુલ મા
 59. માને લાયજા ને તારી સંગાથ
 60. હુ તો કાગલિયા લાખી લાખી
 61. વેરાન વસાડી વાગી
 62. હિટ નો ચિટ નો ચોર
 63. ઝુલે ઝુલે છે ગબ્બર ની
 64. માને એકલી મેલી ને રમે રાસ
 65. એક સમયે મીરા મથુરા
 66. મા શંખલ પૂર્ણ ચોકમા
 67. ઓટો મારા મજીના રથ નં
 68. ખોડિયાર છે જોગમાયા
 69. ચોટીલા વલી ચંડી ચામુંડા
 70. ગરબો ગબ્બર ગોખ થી
 71. આજે આકાશ ચમકી રહ્યું છે
 72. ગબ્બર ના ડુંગરે જઈને
 73. કુમકુમ પાગલે માડી પધારો
 74. ગલધારે થી પાણી નિસર્યા
 75. એવી સત સત દેવી ને વીરો
 76. કુમકુમ પગલે રમઝુમ
 77. રે કાન્હા હુ તને ચાહુ
 78. કુમ કુમ કેરા પગલે રમવા
 79. ના ચાંદલીયો માને આજ
 80. કાનજી ક્યા રામી આવ્ય રાસ
 81. સૈયર વનરા તે વન મા
 82. કુંજ બિહારી પિતાંબર ધારી
 83. નાગર નંદજી ના લાલ
 84. વાલમ ની વસાડી વાગી
 85. હું એકલો જીવી શકતો નથી
 86. સોનાનો ગરબો રૂપાનો ગરબો
 87. લાલી લાલી પે લગુ
 88. ઘમ્મર ઘમ્મર મારુ વાલોનુ
 89. પવમા પવમા વાગ્યો
 90. મેરી અંબાજી મા
 91. મારો સોનાનો ઘડુલો રે
 92. લવો કંકુડીયા ને ચોખલીયા
 93. ગમ્મર ઘમ્મર ઘુમ્યો રે
 94. ઝીણી ઝીણી મોરલીયુ વાગે સે
 95. અમે મૈયારા કંસ રાજા ના
 96. ખેલ ખેલ રે ભવાની મા
 97. તામે કુમકુમ પગલિયા પાડો મોરી
 98. ખકરડી ભમરડી મારે ઘેર
 99. ટહુકા કરાતો જાય મોરાલો
 100. અંબા રમે જગદંબા રમેદંબા
 101. માતા તમે મને આપ્યો
 102. મા તારા આશીર્વાદ માને બહુ
 103. પાવલી લઈને હુતો
 104. પીલી મટુકી લવિયાને
 105. ગણેશ દેવ કરું તારી સેવા
 106. કુંભ ઘડુલો ભારી લવે
 107. પાર્થ સમરુ સરસ્વતી ને
 108. સચી રે મારી સત રે ભવાની મા
 109. શેરી વાલવી
 110. માને પહેલુ તે મોરાતુ પદવતી
 111. શુ બેથી મા પા પગ પાર
 112. તે બધામાં સૌથી મહાન છે
 113. રામો રામો ગોવાલિયા રામો
 114. પ્રભુજી વન મા ચાર ધેન
 115. મણિયારો તે હાલુ હાલુ
 116. વૃંદાવન મોરાલી વાગે છે
 117. એવા ગોકુલ મથુરા બી ગામડા
Language Gujarati
No. of Pages15
PDF Size0.2 MB
CategoryMusic
Source/Creditsebookservice.in

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!