બહુચર માતા નો ગરબો (Bahucharaji Mata No Garbo)

”બહુચર માતા નો ગરબો PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Bahucharaji Mata No Garbo’ using the download button.

બહુચર માતા નો ગરબો (Bahucharaji Mata No Garbo) PDF Free Download

નવરાત્રી ને બહુચરાજી માતા નો ઉત્સવ તરીકે મનાવવામાં આવે છે. શહેરી કે ગ્રામ્ય તમામ વિસ્તારો માં માતા ની પાલખી ને ચોક ની વચ્ચે મૂકી તેમના ફરતે રાસ ગરબા કરવામાં આવે છે. માતા ની પાલખી ને ભક્તો મંદિર માંથી બહાર લાવી ને ચોક માં મુકે છે ત્યાર બાદ સમૂહ માં તેમની આરતી થાય છે. શહેર માં રાસ ગરબા ને વધુ મહત્વ હોય છે તો ત્યાં આરતી છેલ્લે કરવામાં આવે છે જયારે ગ્રામ્ય વિસ્તારો માં આરતી પેહલા કરવા માં આવે છે. ભક્તો આરતી ની સાથે માતાજી નો ગરબો ગાય છે. લોકો નવે નવ દિવસ ઘી ચડાવે છે. પ્રસાદી માં નારીયેળ, ખાંડ, મીઠા કાજુ વગેરે નું વિતરણ કરે છે.

Language ગુજરાતી
No. of Pages10
PDF Size0.2 MB
CategoryMusic
Source/Creditsarchive.org

બહુચર માતા નો ગરબો (Bahucharaji Mata No Garbo) PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!