श्री गोविंद प्रभु चरित्र | Govind Prabhu Charitra PDF In Marathi

‘गोविंद प्रभू’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Govind Prabhu’ using the download button.

श्री गोविंद प्रभु चरित्र – Shree Govind Prabhu Charitra PDF Free Download

श्री गोविंद प्रभु चरित्र

फसी नो “मशीन रेगडी : पिडी पाढे ! ॥म । उपी अस । तुसेया रय गोसोदी नाह केखा । सर्व गोसावी बी : बीको सलामय गीतामोतुं एक दुलाल मणे बावी !

उगी उगी उगी हमले” मागासी म्हणीत उतु गोसाई – विताति बंधु कार” उमाजी भारत। “गाह का अतिथि मारी आणि मौचि दंडवत करी नों : भीयो का की बाडी चीरिडी बग गोसावियासि बमाइसीं दंडवत घातलें । बीजे ॥१३३ ॥

वाजेया कीच-पुरिया नवसि म्हणे ॥ एक दी मोडावियांति पुत्र तके होते : साते (ळ) डंबरा ओठाडीला : জबीरा र खडे भाटवीले: मग गोसांबी म्हणीते : ” आबो ! नवति नवति ना म्हणे : ” आबादसी स्हणी- तखे ॥

का नवसु जी?” “बाबो! बाजेया खीव-पुरिया नवासी : मग आभासी म्हणी लें : 4 बाजेया ! आम चेयां गोसावियां लि सुत्र हो मग तुज खीच-पुरिया सुइन : ” मग गोसावी सि पुत्र जाले : आबादी बीच-पुऱ्या केल्या :

एकी वासना : मी कळवीले : एकी वासना : गोखाली तेथ बीज केलें : तेचि पुत्र संख्या साठी : मग कासार यासि तेचि आरोगणा मक्तिजना पाति जाली : मग गोसादिय पि गुर्डळा वीडा जाला : मग गडाबि बीजें केे : ॥ १३४ ॥

संतान बीज कुरु पांडवा ॥ एक दी म्हरिभट गावा खाणीत होते : आपणाचे पर्दे करीना: आणि आपण अर्थ करीति : आापणशि सका करीत : आपणचि परिहार सुति : *

संवाद बीज तु पंडिवा : हं पद करीत असेति : तब गोसावी बीजें केलें : म्हाइमटी म्हणीतलें * संतान बीज कुरु पडवा : ” तत्र गोपवी म्हणीते : ” आवो में ा जार : नीलेतान बीज कुरु पडता : मग मायावती आसन जाऊँ :॥ १३५ ॥

ब्राह्मणां काडि [सांगणे : ॥ राजेश] करु काडि म्हणतु होता * धनंजय धनंजया ‘तव गोसावी म्हणीतील : ” आवो! मेला जाए : ना. जया नागु जया :हे फाकि गोसावी तयासि संगीत : आणि गोळी ब्राह्मण भोजन देने : ॥

गोसावियासि रीगव डावेया हाता आसन : सर्व अमणु एक आला : ते म्हणाले : “एज मन ।

भोजन देवाचे ” सावी म्हणीतील : ” आवो मेला जाए जाए मानवा जाए ना म्हणे :” तो मानवमा गेला आवासी बैसें। घातलें : पाए धुतले : टीळा दिसला = केलं : जेविला : बोळ दीधरले : गोसाबियापासि आला : मग म्हणीत का :

स्वस्ति चीरंजीवीत एजमानासि मलें हो : ” अणि गोलादी पापा इमीतका : हैं का एजमान ! मोजन देउनि मारता का : ” मग मतीजनी म्हणीतलें आरे है राउळ : ” मग तो दंडवत ककनि नगाड़ा ॥ १३९ ॥

लेखक विष्णु भिकाजी कोळते – Vishnu Bhikaji Kolate
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे 209
Pdf साइज़12 MB
Categoryजीवनचरित्र(Biography)

Related PDFs

श्री गणपती स्तोत्र PDF In Marathi

श्री गोविंद प्रभु चरित्र – Shree Govind Prabhu Charitra Book/Pustak PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!