ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் | Dattatreya Stotram PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Dattatreya Stotram’ using the download button.

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் – Dattatreya Stotram PDF Free Download

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம்

Dattatreya Stotram in Tamil – ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் 

ஜடாத⁴ரம் பாண்டு³ராங்க³ம் ஶூலஹஸ்தம் க்ருபாநிதி⁴ம் ।
ஸர்வரோக³ஹரம் தே³வம் த³த்தாத்ரேயமஹம் ப⁴ஜே ॥ 1 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீத³த்தாத்ரேயஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந்நாரத³ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீத³த்த꞉ பரமாத்மா தே³வதா । ஶ்ரீத³த்தாத்ரேய ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ॥

நாரத³ உவாச 

ஜக³து³த்பத்திகர்த்ரே ச ஸ்தி²திஸம்ஹாரஹேதவே ।
ப⁴வபாஶவிமுக்தாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥

ஜராஜந்மவிநாஶாய தே³ஹஶுத்³தி⁴கராய ச ।
தி³க³ம்ப³ர த³யாமூர்தே த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

கர்பூரகாந்திதே³ஹாய ப்³ரஹ்மமூர்தித⁴ராய ச ।
வேத³ஶாஸ்த்ரபரிஜ்ஞாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 3 ॥

ஹ்ரஸ்வதீ³ர்க⁴க்ருஶஸ்தூ²லநாமகோ³த்ரவிவர்ஜித ।
பஞ்சபூ⁴தைகதீ³ப்தாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

யஜ்ஞபோ⁴க்தே ச யஜ்ஞாய யஜ்ஞரூபத⁴ராய ச ।
யஜ்ஞப்ரியாய ஸித்³தா⁴ய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

ஆதௌ³ ப்³ரஹ்மா ஹரிர்மத்⁴யே ஹ்யந்தே தே³வஸ்ஸதா³ஶிவ꞉ ।
மூர்தித்ரயஸ்வரூபாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 6 ॥

போ⁴கா³ளயாய போ⁴கா³ய யோக³யோக்³யாய தா⁴ரிணே ।
ஜிதேந்த்³ரிய ஜிதஜ்ஞாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 7 ॥

தி³க³ம்ப³ராய தி³வ்யாய தி³வ்யரூபத⁴ராய ச ।
ஸதோ³தி³தபரப்³ரஹ்ம த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥

ஜம்பூ³த்³வீபே மஹாக்ஷேத்ரே மாதாபுரநிவாஸிநே ।
ஜயமாந ஸதாம் தே³வ த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 9 ॥

பி⁴க்ஷாடநம் க்³ருஹே க்³ராமே பாத்ரம் ஹேமமயம் கரே ।
நாநாஸ்வாத³மயீ பி⁴க்ஷா த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 10 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமயீ முத்³ரா வஸ்த்ரே சாகாஶபூ⁴தலே ।
ப்ரஜ்ஞாநக⁴நபோ³தா⁴ய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 11 ॥

அவதூ⁴த ஸதா³நந்த³ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணே ।
விதே³ஹதே³ஹரூபாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 12 ॥

ஸத்யரூப ஸதா³சார ஸத்யத⁴ர்மபராயண ।
ஸத்யாஶ்ரயபரோக்ஷாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 13 ॥

ஶூலஹஸ்தக³தா³பாணே வநமாலாஸுகந்த⁴ர ।
யஜ்ஞஸூத்ரத⁴ர ப்³ரஹ்மந் த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 14 ॥

க்ஷராக்ஷரஸ்வரூபாய பராத்பரதராய ச ।
த³த்தமுக்திபரஸ்தோத்ர த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 15 ॥

த³த்த வித்³யாட்⁴ய லக்ஷ்மீஶ த³த்த ஸ்வாத்மஸ்வரூபிணே ।
கு³ணநிர்கு³ணரூபாய த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 16 ॥

ஶத்ருநாஶகரம் ஸ்தோத்ரம் ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநதா³யகம் ।
ஸர்வபாபம் ஶமம் யாதி த³த்தாத்ரேய நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 17 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹத்³தி³வ்யம் த³த்தப்ரத்யக்ஷகாரகம் ।
த³த்தாத்ரேயப்ரஸாதா³ச்ச நாரதே³ந ப்ரகீர்திதம் ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீநாரத³புராணே நாரத³விரசிதம் ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் ।

Language Tamil
No. of Pages5
PDF Size0.04 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Dattatreya Stotram PDF

Dattatreya Stotram PDF In Hindi

Dattatreya Stotram PDF In Kannada

ஶ்ரீ த³த்தாத்ரேய ஸ்தோத்ரம் – Dattatreya Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!