दत्ताची आरती | Dattachi Aarti PDF In Marathi

‘दत्ताची आरती’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Dattachi Aarti’ using the download button.

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा – Dattachi Aarti Marathi PDF Free Download

dattachi-aarti

Dattachi Aarti

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा।
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।
नेती नेती शब्द न ये अनुमाना॥
सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता ।
आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥ धृ ॥
सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त ।
अभाग्यासी कैची कळेल हि मात ॥
पराही परतली तेथे कैचा हेत ।
जन्ममरणाचाही पुरलासे अंत ॥ २ ॥
दत्त येऊनिया ऊभा ठाकला ।
भावे साष्टांगेसी प्रणिपात केला ॥
प्रसन्न होऊनि आशीर्वाद दिधला ।
जन्ममरणाचा फेरा चुकवीला ॥ ३ ॥
दत्त दत्त ऐसें लागले ध्यान ।
हरपले मन झाले उन्मन ॥
मी तू पणाची झाली बोलवण ।
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥ ४ ॥

जय देव जय देव जय श्री गुरुदत्ता।

आरती ओवाळीतां हरली भवचिन्ता॥

।। इति दत्ताची आरती समाप्त ।।

Author
Language Marathi
No. of Pages1
PDF Size0.1 MB
CategoryReligious
Source/CreditsPanotbook.com

दत्ताची आरती – Dattachi Aarti Marathi Book PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!