Buku Teks Biologi Tingkatan 4 Kssm PDF

‘Buku Teks Biologi Tingkatan 4’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Buku Teks Biologi’ using the download button.

Buku Teks Biologi KSSM Tingkatan 4 PDF Free Download

Buku Teks Biologi

Berkomunikasi dalam Biologi Ahli biologi yang menjalankan penyelidikan perlu berkomunikasi mengenai hasil-hasil penemuan mereka. Komunikasi dalam biologi banyak melibatkan jadual, graf dan lukisan biologi.

Jadual

Jadual digunakan untuk merekod dan mempersembahkan data. Apabila anda menjalankan penyiasatan, data eksperimen perlu direkod dalam jadual yang sesuai.

Jadual membolehkan anda menyusun data secara sistematik untuk memudahkan perbandingan

Tajuk-tajuk dalam jadual terdiri daripada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas berserta unit.

a. Pemboleh ubah dimanipulasikan diletakkan dalam lajur di sebelah kiri.

b. Pemboleh ubah bergerak balas diletakkan dalam lajur di sebelah kanan.

oksigen yang dibebaskan da suhu berlainan

Jadual 1.2 menunjukkan contoh jadual untuk eksperimen kesan suhu berlainan (pemboleh ubah dimanipulasikan) terhadap isi padu oksigen (0) yang dibebaskan oleh tumbuhan air (pemboleh ubah bergerak balas).

adu oksigen yang bebaskan (cm³)

Hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas dapat digambarkan dalam bentuk graf.

Terdapat beberapa jenis graf seperti graf garis, carta bar dan histogram. Graf garis yang ditunjukkan di.

(a) Rajah 2 menunjukkan kemalangan di dalam makmal biologi akibat dua orang murid bermain api semasa menjalankan eksperimen.

Kemalangan itu menyebabkan baju salah seorang murid itu terbakar. Terangkan apa yang harus dilakukan oleh rakan mangsa..

(b) Azlin sedang menjalankan satu eksperimen yang melibatkan penggunaan termometer. Secara tidak sengaja, dia telah menjatuhkan termometer ke lantai dan termometer tersebut pecah.

Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Azlin dalam mengendalikan sisa merkuri yang tertumpah? Terangkan jawapan anda Rancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran gula terhadap

(c)pertumbuhan yis 7 Kemunculan Revolusi Industri 4.0 sudah mula mengubah cara kita bekerja dan cara hidup

Sudut Pengayaan

kita. Pelbagai industri kini mengalami perubahan mendadak dan sekali gus mengubah

bentuk pekerjaan yang berkaitan. Pada pendapat anda, apakah kesan Revolusi Industri 4.0

terhadap kehidupan harian? Wajarkan pendapat anda

8 Sekiranya anda diben satu tugasan oleh guru anda untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan teknik kultur tisu di Malaysia, cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyiapkan tugasan anda.

Sebiji bawang besar, larutan iodin, air suling dan kertas turas

Radas

Slaid kaca, penutup slaid kaca, mikroskop cahaya, skalpel, forseps,penitis dan jarum tenggek

Prosedur 1 Dapatkan sehelai daun sisik daripada sebiji bawang besar (a). 2 Tanggalkan epidermis lutcahaya dan sebelah dalam daun sisik itu dengan menggunakan skalpel.

3 Letakkan setitis air pada bahagian tengah slaid dan letak epidermis bawang dalam air (b).

4 Dengan bantuan jarum tenggek, tutup epidermis bawang dengan penutup slaid kaca yang diletak pada sudut 45 kepada slaid dan turunkan secara perlahan-lahan.

Slaid sementara spesimen ini disebut lekapan basah.

Pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalam lekapan basah (c) slaid dan epidermis daun tidak beripat

5 Titiskan setitis larutan iodin di satu sisi penutup slaid kaca. Letak kertas turas di hujung

penutup slaid kaca yang bertentangan untuk menarik titisan larutan jodin supaya meresap dan

mewarnakan keseluruhan epidermis bawang. Teknik ini dikenal sebagai teknik pengairan (d)

6 Gunakan sehelai kertas turas untuk menyerap larutan iodin dan air yang berlebihan.

7 Perhatikan slaid menerusi mikroskop cahaya dengan kanta objektif kuasa

rendah dan kemudian dengan kanta objektif kuasa tinggi.

8 Lukis struktur sel epidermis yang dapat diperhatikan dan labelkan dengan lengkap. Rekod kuasa pembesaran yang digunakan.

Perbincangan 1 Apakah komponen sel yang dapat diperhatikan menerusi mikroskop cahaya?

2 Adakah sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap?

3 Namakan satu lagi jenis tumbuhan yang boleh digunakan dalam aktiviti ini untuk menggantikan bawang.

Kesimpulan Cadangkan satu kasimpulan yang sesuai untuk pemerhatian in

Dengan menggunakan kaedah penyediaan slaid yang sama, sediakan slaid sel pipi (slaid haiwan) dengan menggunakan larutan metilena biru sebagai pewarna.

Bahan Sel halwan (sel pipi), larutan metilena biru, air suling, kertas turas dan pencungkil gigi

Radas

Slaid kaca, penutup staid kaca, mikroskop cahaya, penitis dan jarum tenggek Prosedur

1 Kikis bahagian dalam pipi secara perlahan-lahan menggunakan sebatang pencungkil gigi yang tumpul.

2 Pindahkan kikisan ke dalam titisan air di atas slaid kaca yang bersih dan tutup dengan penutup slaid kaca.

3 Warnakan sel pipi dengan larutan metilena biru

menggunakan teknik pengairan. 4 Periksa sel pipi menerusi mikroskop cahaya. Lukis sel pipi dan struktur sel yang dapat diperhatikan. Rekod kuasa pembesaran yang digunakan.

larutan metilena biru Perbincangan 1 Apakah struktur sel yang boleh diperhatikan menerusi mikroskop cahaya?

Penyediaan slaid sel ha

2 Adakah sel pipi manusia mempunyai bentuk tetap? 3 Bolehkah anda melihat bintil berwarna biru tua pada sel pipi?

4 Apakah persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Apakah struktur yang hadir dalam sel bawang tetapi tidak hadir dalam sel pip??

Author
Language Indonesian
No. of Pages324
PDF Size25 MB
CategoryBiology
Source/Creditsonline.fliphtml5

Buku Teks Biologi KSSM Tingkatan 4 PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!