ക്വിറ്റിന്ത്യ ദിനം ക്വിസ് | Quit India Quiz PDF In Malayalam

‘ക്വിറ്റിന്ത്യ ദിനം ക്വിസ്’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Quit India Quiz’ using the download button.

ക്വിറ്റിന്ത്യ ദിനം ക്വിസ് – Quit India Quiz PDF Free Download

ക്വിറ്റിന്ത്യ ദിനം ക്വിസ്

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്?

1942 ഓഗസ്റ്റ് 9

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനം എന്നാണ്?

ആഗസ്റ്റ് 9

കോൺഗ്രസ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയത് എന്ന്?

1942 ആഗസ്റ്റ് 8

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന് രൂപം കൊടുത്ത വ്യക്തി?

യൂസഫ് മെഹ്റലി

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോവുക

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത്?
മഹാത്മാഗാന്ധി

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ
ദേശീയ നേതാവ് ആര്?

ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

ഗാന്ധിജി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാപ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എവിടെ വെച്ച് ?

മുംബൈയിലെ ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനത്ത് വെച്ച്

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി എത്ര മിനിറ്റ് നേരം പ്രസംഗിച്ചു?

140 മിനിറ്റ്

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയതോടെ ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര്?

ഓഗസ്റ്റ് വിപ്ലവം (ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി)

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കിയ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്?

ബോംബെ സമ്മേളനം (1942)

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിനപത്രം?

ഹരിജൻ (ഗാന്ധിജിയുടെ)

ഗാന്ധിജി “പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക” (ഡു ഓർ ഡൈ) എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഏതുപ്രക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്?

ക്വിറ്റിന്ത്യാ സമരം

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

ജയ പ്രകാശ് നാരായണൻ

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

അരുണ ആസഫലി

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മലബാറിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാന സംഭവം എന്താണ്?

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ്

കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ്?

ഡോ. കെ ബി മേനോൻ

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമര കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി?

Language Malayalam
No. of Pages9
PDF Size0.08 MB
CategoryEducation
Source/Credits

Related PDFs

Maharashtra Police Clearance Certificate Form PDF

Maharashtra Arms (Gun) Licence Form PDF In Marathi

MES Recruitment 2023 Notification PDF

Business Day Quiz Questions And Answers PDF

ക്വിറ്റിന്ത്യ ദിനം ക്വിസ് – Quit India Quiz PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!