एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम | MPSC Syllabus 2023 PDF In Marathi

‘एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘MPSC Syllabus’ using the download button.

एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम – MPSC Syllabus PDF Free Download

एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ परीक्षे’चा सुधारित अभ्यासक्रम नुकताच जाहीर केला आहे.

एमपीएससीने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ अभ्यासक्रम पीडीएफ जारी केली आहे.

राज्यसेवा अभ्यासक्रम प्रीलिम्स आणि मेन्समध्ये विभागला गेला आहे. एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी तयारी सुरू करण्यापूर्वी त्यांना अभ्यासक्रमाची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे.

हा लेख प्रीलिम्स आणि मेन्स परीक्षेसाठी संपूर्ण एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम २०२३ देतो.

New Rajya Seva Prelims Exam Pattern (MPSC Rajyaseva Syllabus 2023 in Marathi & English PDF)

टीप – सामान्य अध्ययन पेपर क्रमांक २ (CSAT) हा अर्हताकारी (Qualifying) असून अर्हताप्राप्त करण्यासाठी किमान ३३% गुण मिळविणे आवश्यक राहील.

या पेपरमध्ये किमान ३३% गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची पेपर क्रमांक १ मधील गुणांच्या आधारे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल.

नकारात्मक गुणदान:- पेपर क्रमांक ९ करीता व पेपर क्रमांक २ मधील “Decision making & Problem Solving” चे प्रश्न वगळून उर्वरित प्रश्नांकरिता नकारात्मक गुणदान लागू राहील.

१) प्रत्येक चुकीच्या उत्तराकरीता २५% किंवा १/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा कमी करण्यात येतील. २) एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अथवा ज्या उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेत पूर्ण वर्तुळ चिन्हांकित

केले नसेल अशा प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे समजण्यात येऊन त्या प्रश्नाच्या उत्तराकरीता २५० किंवा २/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा कमी करण्यात येतील.

३) वरीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना एकूण अंतिम गुणांची बेरीज अपूर्णांकात आली तरीही ती अपूर्णांकातच राहील व पुढील कार्यवाही त्याच्या आधारे करण्यात येईल.

४) एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित असेल तर अशा प्रकरणी नकारात्मक गुणांची पध्दत लागू असणार नाही.

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Pattern 2023 (RajyaSeva New Syllabus)

Paper No.MarksDurationStandardMediumNature of Paper
Paper I (Compulsory)200Two hoursDegreeMarathi& EnglishObjectiveType
Paper II (Qualifying)200Two hoursTopic No. (I) to (5) Degree level Topic No. (6) class X level Topic No. (7) class X/XII level

                MPSC Rajyaseva Mains Exam Pattern 2023

(1)Written Examination1750 Marks(Number of Question Papers-9)
(2)Interview and Personalis Test275 Marks
Total Marks2025 Marks
Paper No.andSubject CodeSubject         MarksStandardMediumInterview and Personal Test
Paper 1 (Code-1001)Marathi            300Matriculation      Marathi3 hoursPeriod     Qualifying/       Nature of Mandatory,     Question PaperConventional Descriptive
Paper 2(Code-1002)English            300Matriculation 1    English3 hours
Papers to be counted for Merit
Paper 3 (Code  1003)Essay250GraduateMarathi English3 hoursMandatory
Paper 4 (Code – 1004)General Studies -1250GraduateMarathi/English3 hours
Paper 5 (Code – 1005)General Studies -2250GraduateMarathi/English3 hours
Paper 6 (Code- 1006)General Studies -3250Graduate(Qualifying with 25%marks)3 hours
Paper 7(Code-1007)General Studies -4250GraduateMarathi English3 hours
PapcrSOptional SubjectPaper No.- 1250GraduateMarathi English3 hours
Paper 9OptionalSubjectPaper No. -2250GraduateMarathi English3 hours
Language Marathi
No. of Pages45
PDF Size13.9 MB
CategorySyllabus
Source/Creditsmpsctopper.com

Related PDFs

Navy SSR Syllabus 2023 PDF

CISF Constable Syllabus 2023 PDF In Hindi

Sunday Catechism Question Paper 2023 PDF

AP Police SI Syllabus 2023 PDF

एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम – MPSC Syllabus PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!