സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് | Independence Day Quiz PDF In Malayalam

‘സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ്’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Independence Day Quiz PDF In Malayalam’ using the download button.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് – 15 August Independence Day Quiz Malayalam PDF Free Download

Independence Day Quiz

സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് / independence Day Quiz in Malayalam 2023

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം?

1857

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ ഒപിനിയൻ എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം?

1903

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്?

1947 ഓഗസ്റ്റ് 15

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടന?

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?

ഹ്യൂ

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ആരാണ് പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്?

ദാദാഭായ് നവറോജി

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് മലയാളി?

ശങ്കരൻ നായർ

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ‘റാണി’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച സ്ത്രീ ആരാണ്?

ഗൈഡിൻ ലിയു രാജ്ഞി

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു?

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു?

കാനിംഗ് പ്രഭു

മംഗൾ പാണ്ഡെയുടെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന ചിത്രം?

മംഗൽപാണ്ഡേ ദി റൈസിംഗ്

വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്?

1921 നവംബർ 10

ഏത് റെയിൽവേ ലൈനിലാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി നടന്നത്?

തിരൂർ – താനൂർ

ഇന്ത്യയിൽ തപാൽ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഗവർണർ ജനറൽ?

ഡൽഹൗസി

‘ഇന്ത്യയിലെ വന്ധ്യനായ വൃദ്ധൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

ദാദാഭായ് നവറോജി

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു?

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു

മഹാത്മജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ്?

മഹാദേവ ദേശായി

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി?

ക്ലെമന്റ് ആറ്റ്ലി

ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി?

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്?

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

1600

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് എവിടെയാണ്?

1721 ഏപ്രിൽ 15-ന്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു?

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു

ജനറൽ ഡയറെ വെടിവച്ചു കൊന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്?

ഉത്തം സിംഗ്

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

റോബർട്ട് ക്ലൈവ്

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

മക്കാലെ പ്രഭു

സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മാസിക ഏത്?

പ്രബുദ്ധമായ ഇന്ത്യ

ഇന്ത്യൻ അരാജകത്വത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

ബാലഗംഗാധര തിലക്

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്?

ബോംബെ (മുംബൈ)

ഗാന്ധി ചരിത്രപരമായ ദണ്ഡി മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്?

1930 മാർച്ച് 12

ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ദണ്ഡി യാത്ര ഏത് പ്രായത്തിലായിരുന്നു?

61-ാം വയസ്സിൽ


‘കേരള ഗാന്ധി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?

കെ കേളപ്പൻ

ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമായ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ്?

1917

നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം?

പ്ലാസി യുദ്ധം (1757)

ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ്?

വില്യം ബെനഡിക്ട് പ്രഭു

നേതാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി?

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു?

രാജഗോപാലാചാരി

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിനെ ‘ഋതുരാജൻ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ്?

രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

നിയമലംഘനം ആരംഭിച്ച സത്യാഗ്രഹം?

ഉപ്പുസത്യഗ്രഹം (1930)

കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ്?

നിഷേധം

തൊട്ടുകൂടായ്മയ്‌ക്കെതിരായ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമരം ഏതാണ്?

വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

റിപ്പൺ പ്രഭു

‘സിക്കിം ഗാന്ധി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ്?

ത്രിലോഗൻ പൊഖ്രെൽ

ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ്?

ദാദാ ഭായ് നവറോജി

Independence Day Quiz 2023 Malayalam PDF

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം?

1885 ഡിസംബർ

ഏത് അവസരത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റായത്?

ബെൽഗാം സമ്മേളനം (1924)

ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയ നേതാവ്?

സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു?

ആനി ബസന്റ്

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മുസ്ലീം പ്രസിഡന്റ്?

ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി

ആരുടെ കൊലപാതകമാണ് കപൂർ കമ്മീഷൻ അന്വേഷിച്ചത്?

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

കിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏതാണ്?

ഓഗസ്റ്റ് 9

കിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ്?

ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

വട്ടമേശ യോഗങ്ങൾ എവിടെയാണ് നടന്നത്?

ലണ്ടൻ

1857ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?

മീററ്റ് (ഉത്തർപ്രദേശ്)

ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശിപായി ലഹള എന്ന് വിളിച്ച പ്രസ്ഥാനം?

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം (1857)

1857-ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി?

മംഗൾ പാണ്ഡെ

Language Malayalam
No. of Pages9
PDF Size0.5 MB
CategoryQuestion Paper
Source/Credits

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് – Independence Day Quiz Malayalam PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *