తెలుగులో ఇస్తా కామేశ్వరి స్తోత్రం | Ista Kameswari Stotram PDF In Telugu

‘తెలుగులో ఇస్తా కామేశ్వరి స్తోత్రం’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Ista Kameswari Stotram’ using the download button.

తెలుగులో ఇస్తా కామేశ్వరి స్తోత్రం – Ista Kameswari Stotram PDF Free Download

తెలుగులో ఇస్తా కామేశ్వరి స్తోత్రం

కామేశ్వరి స్తోత్రం మీరు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు పఠించగల చాలా ఉపయోగకరమైన శ్లోకం. ఇది ఒక గుహ లోపల ఉంది, ఇది దాని ఆకర్షణీయమైన మనోజ్ఞతను పెంచుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని శ్రీశైలం నుండి 20 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఇస్తా కామేశ్వరి ఆలయం, ఇస్తా కామేశ్వరి దేవికి అంకితం చేయబడిన గౌరవనీయమైన హిందూ దేవాలయం – ఇది పార్వతి దేవి అవతారం.

శైలపుత్రీ…ఇష్టకామేశ్వరీ

శ్లో|| మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహా సారస్వతీ ప్రభా

ఇష్టకామేశ్వరీ కుర్యాత్ విశ్వశ్రీః విశ్వమంగళం ||1.||

శ్లో|| షోడశీ పూర్ణచంద్రాభా మల్లికార్జున గేహినీ

ఇష్టకామేశ్వరీ కుర్యాత్ జగన్నీరాగ శోభనం ||2.||

శ్లో|| జగద్ధాత్రీ లోకనేత్రీ సుధనిష్యంది సుస్మితా

ఇష్టకామేశ్వరీ కుర్యాత్ లోకం సమృద్ధి సుందరం ||3.||

శ్లో|| పరమేశ్వర వాల్లభ్య దివ్య సౌభాగ్య సుప్రభా

ఇష్టకామేశ్వరీ కుర్యాత్ మాంగల్యానంద జీవనం ||4.||

Language Telugu
No. of Pages1
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Bhadra Lakshmi Stotram PDF In Tamil

Kanda Shasti Kavasam PDF In English

Amavasya Tharpanam PDF In English

Mangla Gauri Vrat Katha PDF In Marathi

Ashutosh Shashank Shekhar PDF In Hindi

తెలుగులో ఇస్తా కామేశ్వరి స్తోత్రం – Ista Kameswari Stotram PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!