ஶ்ரீ சந்த்³ர கவசம் | Chandra Kavacham PDF In Tamil

‘ஶ்ரீ சந்த்³ர கவசம்’ PDF Quick download link is given at the bottom of this article. You can see the PDF demo, size of the PDF, page numbers, and direct download Free PDF of ‘Chandra Kavacham’ using the download button.

ஶ்ரீ சந்த்³ர கவசம் – Chandra Kavacham PDF Free Download

ஶ்ரீ சந்த்³ர கவசம்

அஸ்ய ஶ்ரீசந்த்³ரகவசஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய கௌ³தம ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஸோமோ தே³வதா । ரம் பீ³ஜம் । ஸம் ஶக்தி꞉ । ஓம் கீலகம் । மம ஸோமக்³ரஹப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉

வாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
வீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
வூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
வைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
வௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
வ꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ॥

அங்க³ந்யாஸ꞉

வாம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
வீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
வூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
வைம் கவசாய ஹும் ।
வௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
வ꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ॥

த்⁴யாநம்

ஸோமம் த்³விபு⁴ஜபத்³மம் ச ஶுக்லாம்ப³ரத⁴ரம் ஶுப⁴ம் ।
ஶ்வேதக³ந்தா⁴நுலேபம் ச முக்தாப⁴ரணபூ⁴ஷணம் ।
ஶ்வேதாஶ்வரத²மாரூட⁴ம் மேரும் சைவ ப்ரத³க்ஷிணம் ।
ஸோமம் சதுர்பு⁴ஜம் தே³வம் கேயூரமகுடோஜ்ஜ்வலம் ।

வாஸுதே³வஸ்ய நயநம் ஶங்கரஸ்ய ச பூ⁴ஷணம் ।
ஏவம் த்⁴யாத்வா ஜபேந்நித்யம் சந்த்³ரஸ்ய கவசம் முதா³ ॥

கவசம்

ஶஶீ பாது ஶிரோதே³ஶே பா²லம் பாது கலாநிதி⁴꞉ ।
சக்ஷுஷீ சந்த்³ரமா꞉ பாது ஶ்ருதீ பாது கலாத்மக꞉ ॥ 1 ॥

க்⁴ராணம் பக்ஷகர꞉ பாது முக²ம் குமுத³பா³ந்த⁴வ꞉ ।
ஸோம꞉ கரௌ து மே பாது ஸ்கந்தௌ⁴ பாது ஸுதா⁴த்மக꞉ ॥ 2 ॥

ஊரூ மைத்ரீநிதி⁴꞉ பாது மத்⁴யம் பாது நிஶாகர꞉ ।
கடிம் ஸுதா⁴கர꞉ பாது உர꞉ பாது ஶஶந்த⁴ர꞉ ॥ 3 ॥

ம்ருகா³ங்கோ ஜாநுநீ பாது ஜங்கே⁴ பாத்வம்ருதாப்³தி⁴ஜ꞉ ।
பாதௌ³ ஹிமகர꞉ பாது பாது சந்த்³ரோ(அ)கி²லம் வபு꞉ ॥ 4 ॥

ஏதத்³தி⁴ கவசம் புண்யம் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யகம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத்³வாபி ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 5 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்த மஹாபுராணே த³க்ஷிணக²ண்டே³ ஶ்ரீ சந்த்³ ரகவச꞉ ।

Language Tamil
No. of Pages3
PDF Size0.06 MB
CategoryReligion
Source/Credits

Related PDFs

Chandra Kavacham PDF In Telugu

Chandra Kavacham PDF In Kannada

ஶ்ரீ சந்த்³ர கவசம் – Chandra Kavacham PDF Free Download

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!