Literature

ગુજરાતી બાળપોથી પહેલી ની ચોપડી | Paheli Chopadi For Children

રાષ્ટ્રીય બાળપોથી પહેલી ચોપડી | First Book For Children For Reading In Gujarati PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ પાઠ ૧: પક્ષી હું એક પક્ષી છું. મારે બે પાંખ છે. મારે ખે પગ છે, હાથ નથી. મારે એક ચાંચ છે. તે ચાંચ લાલ છે. તે સીધી નથી; પણ નમણો છે. મારા રંગ લીલા …

ગુજરાતી બાળપોથી પહેલી ની ચોપડી | Paheli Chopadi For Children Read More »

શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત | Shrimad Rajchandra Vachanamrut

શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત | Shrimad Rajchandra Vachanamrut Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ પ્રથમાવૃત્તિનું નિવેદન “જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત; સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.”આત્મસિદ્ધિ-ગાથાન અહો સત્પુરુષનાં વચનામૃત, મુદ્ર અને સત્સમાગમ । સુષુપ્ત ચેતનને જાગૃત કરનાર, પડતી વૃત્તિને સ્થિર રાખનાર, દર્શન માત્રથી પણ નિર્દોષ અપૂર્વ સ્વભાવને પ્રેરક, સ્વરૂપ …

શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત | Shrimad Rajchandra Vachanamrut Read More »

પહેલું કદમ | Pahelu Kadam

પહેલું કદમ | Pahelu Kadam Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ વૈદરાજ વૈજ્ઞાનિક પૈસાદાર ઐરાવત ચૈતસિક ઐરાવતી વૈવાહિક દેવગતિ તૈલચિત્ર નૈતિકતા પૈસાભાર વૈદ જૈન નૈયા હૈયા ભૈયા મૈયા ચૈત્ર દૈવ મૈત્રી નૈષધ કૈલાસ સૈનિક કૂચ કરે છે. ભવૈયા ભવાઈ ભજવે છે. રાજાની રૈયત ખુશ છે. ગવૈયા ગાયન ગાય છે. વૈદ દવા તૈયાર …

પહેલું કદમ | Pahelu Kadam Read More »

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ | Panch Pratikraman Sutrarth

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ | Panch Pratikraman Sutrarth Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ વેલા દેવકુલપાટક નગરને વિશે સંધિમાં અકરમાત મરકીના ઉપદ્રવથી પા ડિત લોકોને જોઇને અત્યંત કરૂણા વાળા અને ગુરુના પ્રસાદથી પ્રાપ્ત કરી છે સદ્ વિઘા તેને એવા તો મહાત્માએ મરકી ના ઉપશાંતિને માટે સૂરિમંત્રના આમાં વાળું આ શ્રી શાંતિનાથ જૈનનું સ્તોત્ર …

પંચ પ્રતિક્રમણ સુત્રાર્થ | Panch Pratikraman Sutrarth Read More »

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ | Gujarati Income Tax Accounts

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ | Gujarati Income Tax Accounts Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ પિતાની ફુરસદને વખતે તેવણુ ન. ૩૫, માંટ રોડપરના પિતાના દવાખાનામાં પણ બેસે છે, તેનો ખરચ બાદ જતાં વર્ષે દહાડે ચાખી આવક રૃ. ૮૧૭ ઉપજે છે. તેણે પોતાના દોસ્ત બી. સોરાબજીને મિલકતના મારગેજપર ના ટકાને હિસાબે રૂ. ૫૦૦૦, તથા …

ગુજરાતી આવકવેરા એકાઉન્ટ્સ | Gujarati Income Tax Accounts Read More »

સફારી | Safari December 2018 Issue 295

સફારી | Safari December 2018 Issue 295 Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ બર્લિનની તરફ કૂચ વખતે અમેરિકાના જનરલ પેટને તથા જનરલ બ્રેડલી અને સોવિયત રશિયાનું માર્શલ ઝુકાવે એમ જ કર્યું. ડિસેમ્બર, ૭૧માં ઢાકાને સર કરી લેવા ધસ્ય જતા ભારતીય લશ્કરે પણ આજુબાજુનાં પાક થાણાંને અવગણ્યા. વિગ્રહની વ્યૂહરચનાનો તે પાયાગત સિદ્ધાંત દેખાય, …

સફારી | Safari December 2018 Issue 295 Read More »

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ | Bhavprakash Nighantu

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ | Bhavprakash Nighantu Book/Pustak PDF Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ રથ બાર વર્ષે દુષ્કાળ પડ્યો, તેથી વનમાં સઘળાં ઝાડ, કાંટા અને નવા વગેરે બધું સુકાની ગયા એ કારણને લીધે સધળા કપિ અતિશય મેટાસ કટમા પડ્યા. તે ગાડીમાં કે પર ઋષિ હતા, તેનાથી ચલા તુ નહિ, તેના અગિ સાળી જીણું થઈ ગયા …

ભાવપ્રકાશ નિઘંટુ | Bhavprakash Nighantu Read More »

ગુજરાતી કસરતો | Gujarati Exercises

ગુજરાતી કસરતો | Gujarati Exercises Book/Pustak Pdf Free Download પુસ્તક નો એક મશીની અંશ When two or more consonants come together withou a vowel they coalesce and form a compound character. No definite rules can be given for their formation, except that the last letter of the group remains entire, and the rest are more …

ગુજરાતી કસરતો | Gujarati Exercises Read More »